Výcvik v Oceanic Bodywork® Fire & Earth

Země mé Tělo - Oheň můj Duch

(Oceánská práce s tělem - Oheň a Země)

Zanoř se do nádherného světa těla, v doprovodu rytmů tlukotu srdce v láskyplné atmosféře léčivých rukou. Dovol si masírovat a nechat se dotýkat vonnými oleji. Krásný způsob relaxace a probouzení radosti ve svém těle.

Oceanic Bodywork® Fire & Earth je jedinečnou syntézou práce s tělem v kombinaci s prvky masáže, tance, zvuků a práce s energií společně s moudrostí rostlin. Práce s tělem, které přináší stabilitu jádra a uzemění, radost a vnitřní mír.

Oceanic Bodywork® Fire & Earth je inspirován duchovním mistrem Oshem a jeho porozuměním o propojení těla, mysli a duše. Dále Kahunou Abraham a tradiční havajskou chrámovou masáží, způsobem života původních obyvatel Havaje a přírodními silami.

Nirvano vytvořila Oceanic Bodywork® (Oceánskou práci s tělem). Nirvano moc ráda kombinuje tanec různých kultur s rytmickými pohyby, dynamickou i tichou hudbou, zpěvem a tichem společně s masáží hlubokých tkáňových strukutur i jemným dotekem a práci s energií.

Mnoho let zkušeností získaných u Osha, na skupinách a výcvicích obohacených o rozsáhlé vzdělávání u původního obyvatelstva v Havaji přispělo v rozvinutí této barevné a rozmanité metody.

Srdcem Oceanic Bodywork je práce s tělem podle havajské tradice. Původ tohoto krásného a hlubokého masérského umění pochází ze starodávné havajské tradice, kterou Nirvano získala od Kahuny Abraham a také z havajské chrámové masáže.

Oceanic Bodywork® Fire and Earth je holistický přístup, který kombinuje techniky z Rebalancing®, uvolňování kloubů (joint release), léčbu bylinami a samozřejmě práce s tělem podle havajské tradice.

Oceanic Bodywork ® Fire and Earth kombinuje dlouhé plynulé masážní tahy pomocí rukou a předloktí s následnou masáží hlubších měkkých tkání, dynamická práce s energií a práce s horkými lávovými kameny.

Oceanic Bodywork® Fire & Earth je celotělová masáž prováděná jedním anebo dvěma maséry v kombinaci s dechovými technikami, které pomáhají rozvíjet intuici dávajícího. Masér tančí kolem masážního stolu s jemným bubnováním a hudbou, zatímco stále zůstává ve fyzickém kontaktu s přijímajícím.

Spojení masáže, dechu a tance společně s doprovodnou hudbou a písněmi může otevřít přijímajícího a dávné hluboké vzpomínky na stav svého původního já se mohou začít vyplavovat, vzpomínky na jednotu s přírodou, které navozují hluboký mentální a fyzický odpočinek a uvolnění. 


Oceanic Bodywork® Fire and Earth je cestou vycházející z původních sil přírody skrze naše tělo až do našeho srdce. Zanořte se do prostoru beztíže, kde ticho zpívá. 


Výcvik

Tento výcvik je základním vzděláním v Oceanic Bodywork® Fire & Earth. Praktická část výuky Oceanic Bodywork® Fire & Earth se skládá z masážních technik, práce s lávovými kameny a bylinam. Teoretická část obsahuje funkční a energetickou anatomii, což vám pomůže se více ponořit do práce s tělem.

Naučíte se mnoho technik rozvíjející vaši intuici a schopnost důvěřovat moudrosti svého srdce, svých rukou a svého těla.
Výcvik má dvě části a je intenzivní zkušeností a procesem očisty, kde je prostor k dávání a přijímání na masážních lehátcích.

Díky tomu, že budete naslouchat svému srdci, vaše píseň a váš zvuk bude moci se otevřít a být vyjadřován vaším hlasem. Různé meditace a léčivé zpěvy prohloubí váš prožitek a mohou rozšířit vaše vědomí.

Pokud máte zájem o objevení a o oslavování svého těla osvěžujícím a hlubokým způsobem, pak je tento výcvik pro vás. 


Témata:

Masážní techniky - dvou a čtyřručná masáž na masážním stole
Dechové techniky
Uvolňování kloubů (Joint Release)
Ohnivý dech
Masáž horkými lávovými kameny
Anatomie
Aktivní a pasivní meditace
Tanec
Oceánská masáž tváře
Práce s hlubokými tkáněmi
Bylinná léčba
Esenciální oleje

První část výcviku “Earth my Body“ (Země mé tělo)

9 .- 14. July 2024

Druhá část výcviku „Fire my spirit“ (Oheň můj duch)

jaro 2025