Anando a Prem Vijan

Anando (Japonsko)

V roce 1998 jsem poprvé procházela výcvikem v Osho Master Painting a Osho Art Therapy (mistrovským kurzem malování a arteterapie) s lektorkou Meerou a po té jsem mnohokrát asistovala na jejích dalších výcvicích.

Pracuji jako body worker - práce s tělem - a specializuji se na akunpunkturu, Ito Thermie, holistickou masáž a meditativní techniky.

Pracuji na základě vize, že tělo a mysl společně tvoří jednotu a že umění je mostem k naší vnitřní přirozenosti.
Pomocí umění se můžeme znovu zrodit a tak se život opět stává plný radosti, pohybu a krásy.

Prem Vijan (Německo)

V rose 2002 jest prošel svým prvním výcvikem s Meerou v Puně (Indie).

Později jsem mnoho let asistoval Meeře v dalších výcvicích.
Prošel jsem výcvikem Osho Master Painting a Osho Art Therapy (mistrovským kurzem malování a arteterapie).