15. 09. 2022

Rodinné konstelace

Bhagat

"I po třiceti letech praxe mne stále udivuje síla a přímočarost tohoto přístupu." Bhagat


Přepis textu videa:

Práce s rodinnými konstelacemi nám pomáhá najít a vidět vlivy a propojení, které v sobě neseme ve spojení s lidmi z rodinného systémy, někdy také z pracovního prostředí. Skryté vlivy a propojení, která můžeme zviditelnit a tak nacházet jejich správné místo a to i pro sebe sama. Po třiceti letech zkušeností s touto prací jsem stále v údivu ohledně síly a přímočarosti této práce a jak to přináší změny do života člověka. Také jak to přímo ovliňuje náš postoj a vztah k životu přináší to hloubku i lehkost.


Další text od Sanandy:

Bhagat má již třicet let zkušeností s rodinnými konstelacemi a empricky jasně ví, že potenciál této práce je úžasný a hluboký. Konečně jsem také našla pár vědeckých studií, které ukazují jasnou účinnost této metody na poli psychologického i fyzického zdraví.

Vědecké klinické studie, které prokazují účinnost rodinných konstelací na zlepšení psychologického fungování, zvládání zátěže, získávání lepší motivace do života (Weinhold J. et col., 2013, Hunter C. et col, 2015), ale i na fyzické symptomy onemocnění kůže (Jafferany M et.col, 2019). Jsou to první vlaštovky naděje, že i vědecká obec se začíná více zajímat o tuto práci.

Další zajímavou studií, která ovšem byla publikována jako samostatná kniha v němčině je Heilt Demut, wo Schicksal wirkt?: Eine Studie zu Effekten des Familien-Stellens nach Bert Hellinger.

Weinhold J, Hunger C, Bornhäuser A, Link L, Rochon J, Wild B, Schweitzer J.Family constellation seminars improve psychological functioning in a general population sample: results of a randomized controlled trial.J Couns Psychol. 2013 Oct;60(4):601-9. doi: 10.1037/a0033539. Epub 2013 Aug 19.

Hunger C, Weinhold J, Bornhäuser A, Link L, Schweitzer J.
Mid- and long-term effects of family constellation seminars in a general population sample: 8- and 12-month follow-up.
Fam Process. 2015 Jun;54(2):344-58. doi: 10.1111/famp.12102. Epub 2014 Sep 29.

Jafferany M, Capec S, Yaremkevych R, Andrashko Y, Capec G, Petrek M.
Effects of family constellation seminars on itch in patients with atopic dermatitis and psoriasis: A patient preference controlled trial.
Dermatol Ther. 2019 Nov;32(6):e13100. doi: 10.1111/dth.13100. Epub 2019