05. 02. 2017

Dech: brána do nové dimenze

Dýcháme neustále od okamžiku narození až do okamžiku smrti. A vše se mezi těmito dvěma body proměňuje. Vše se mění, nic nezůstává stejné.

Jen dech je stálý mezi narozením a smrtí.

Z dítěte se stane mladý člověk – mladý člověk zestárne. Onemocní, jeho tělo se stane ošklivé, nemocné – vše se změní. Bude šťastný, nešťastný, trpící – vše se bude stále měnit. Ale ať už se děje cokoli mezi těmito dvěma body – člověk musí stále dýchat. Ať šťastný nebo nešťastný, mladý nebo starý, úspěšný nebo neúspěšný – kýmkoli jsi, to není důležité – jedna věc je jistá: mezi těmito dvěma body narození a smrti, musíš dýchat.

Dýchání je neustálým plynutím – pomlka není možná. Pokud bys zapomenul jen na jediný okamžik dýchat, tak už nejsi. Proto ty nejsi potřeba k tomu, abys dýchal – bylo by to totiž obtížné. Někdo by mohl na chvíli zapomenout dýchat a pak už by se nedalo nic dělat. A tak, ty nedýcháš, protože nejsi potřeba. Hluboce spíš a dech pokračuje dál – jsi v nevědomí a dech pokračuje dál – jsi v hlubokém kómatu a dech pokračuje dál. Není tě potřeba – dýchání pokračuje dál navzdory tobě.

Je to jeden ze stálých faktorů tvé osobnosti – to je za prvé. Je to něco velmi esenciálního a základního pro život – to je za druhé.

Nemůžeš být naživu bez dechu. A tak dech a život se staly synonymem. Dýchání je mechanismem života a život je hluboce spjat s dechem. Proto se to v Indii nazývá prana. Máme jedno slovo pro oba: prána znamená vitalita, živost. Tvůj život je tvým dechem.

Za třetí dech je mostem mezi tebou a tvým tělem.

Neustále dech vytváří most mezi tebou a tvým tělem, propojuje tě, vztahuje tě k tvému tělu. Nejen že je dech mostem k tvému tělu, je to také mostem mezi tebou a vesmírem. Tělo je jen vesmír, který k tobě přišel, který ti je bližší.
Tvé tělo je součástí vesmíru. Vše v těle je součástí vesmíru – každá částice, každá buňka. Je to nejbližší přístup do vesmíru. Dech je tím mostem. Pokud je most zničen, už nejsi v těle. Pokud je most zničen, už nejsi ve vesmíru. Přejdeš do neznámé dimenze – nemůžeš být nalezen v prostoru a v čase. Takže za třetí je dech také mostem mezi tebou a prostorem a časem.

A tak se dech stává velice důležitým .. je nejdůležitější. Pokud můžeš něco dělat s dechem, najednou se obrátíš do přítomnosti. Pokud můžeš dělat něco s dechem, získáš zdroj života. Pokud můžeš dělat něco s dechem, můžeš překročit čas a prostor. Pokud můžeš dělat něco s dechem, budeš z tohoto světa a při tom jej budeš přesahovat.

Dech má dva body. Jeden bod je, kde se dotýká těla a vesmíru. Druhý je, kde se dotýká tebe a toho, co vesmír přesahuje.

My známe jen jednu část dechu. Pokud se pohybuje do vesmíru, do těla – pak jej známe. Ale dech se také vždy pohybuj z těla do nikoho (no-body doslova znamená žádného-těla), z nikoho do těla. Tento druhý bod neznáme. Pokud si ten druhý bod uvědomíš, tu druhou část mostu, druhý pól mostu, najednou budeš transformován, transplantován do jiné dimenze.

Člověk nemusí praktikovat určitý styl dýchání, určitý systém dýchání anebo určitý rytmus dechu – ne! Člověk musí brát dech takový jaký je. Člověk si jen potřebuje uvědomit určité body v dýchání.

Jsou tam určité body, které si neuvědomujeme. Vždy jsme dýchali a budeme dýchat dál – narodili jsme se dýchajíce a umřeme dýchajíce – ale tyto body si neuvědomujeme. To je zvláštní. Člověk prozkoumává, objevuje hluboký vesmír. Člověk letí na měsíc – člověk se snaží dostat se dál, od země do vesmíru a při tom se člověk ještě nenaučil poznat tu nejbližší část jeho života.

Toto jsou určité body dechu, které jsi nikdy nepozoroval – a tyto body jsou brány – nejbližší dveře, skrze které ty můžeš vstoupit do jiného světa – do jiného bytí – do jiného vědomí.

 

Osho: Kniha tajemství

Práci s dechem můžete prožít na semináři vedeném Bhagatem:

Dech: pramen života

Bhagat také práci s dechem učí na výcviku

Dech Existence