16. 02. 2019

Sám sobě světlem

Jak se učit sám od sebe

Autor: Bhagat

Nakonci článku najdete audionahrávku k poslechu :).

Často hledáme pochopení a porozumění ve světě kolem sebe a při tom můžeme najít moudrost a vhled v nás samotných. Co se v nás děje, během těch lepších dnů, kdy cítíme své schopnosti, zdroje* a důvěru? Toto je malé cvičení, které ti může pomoci najít schopnosti, zdroje a sílu v sobě samém. Obzvláště přínosné v rámci vztahů.

Nyní

Dopřej si chvíli klidu pro sebe. Posaď pohodlně se zavřenýma očima. Jak se tvé tělo cítí právě teď? Všímej si svých pocitů, emocí, myšlenek, vnitřních obrazů, zvuků.

Problémový stav

Nyní si v duchu vybav situaci, kdy byl přítomný nějaký problém. Vstup do této chvíle ve svém nitru, jako by se to dělo právě teď.

Začni si všímat svého tělo: Jak se tvé tělo cítí pravě teď? Kde je uvolněné? Kde je napětí? Jak dýcháš? Vnímáš své tělo jako koordinované anebo nekoordinované, teplé, studené anebo neutrální?

Jak velký se subjektivně cítíš být?

Jak starý se subjektivně cítíš být?

Jak citlivý jsi ke své potřebě blízkosti či vzdálenosti?

Vnímáš ostatní lidi spíše z úhlu pohledu spolupráce anebo bojování?

Máš nějaké vnitřní obrazy?

Jsou v tvém nitru nějaké vnitřní dialogy?

Najdi si symbol anebo obraz, který by vyjádřil tebe a tuto situaci. Jaký je to symbol/ obraz?

Zkušenost zdroje z minulosti

Vzpomeň si na chvíli, ze svého života, kde jsi se cítil lépe a všímej si, jak ses tam cítil.

Jak se tam tvé tělo cítí? Kde je uvolněné? Kde je napětí? Jak dýcháš? Vnímáš své tělo jako koordinované anebo nekoordinované, teplé, studené anebo neutrální?

Jak velký se subjektivně cítíš být?

Jak starý se subjektivně cítíš být?

Jak citlivý jsi ke své potřebě blízkosti či vzdálenosti?

Vnímáš ostatní lidi spíše z úhlu pohledu spolupráce anebo bojování?

Máš nějaké vnitřní obrazy?

Jsou v tvém nitru nějaké vnitřní dialogy?

Najdi si symbol anebo obraz, který by vyjádřil tebe a tvou situaci. Jaký je to symbol/ obraz?

Pochopení

Dopřej si čas na to všimnout si, kde jsou největší rozdíly v tom, jak se cítíš.

Integrace

Převezmi odpovědnost za své potřeby a podpoř, co ti umožňuje se cítit lépe v situacích, které jsou pro tebe obtížné. Toto je naše vnitřní prožívání, které si vytváříme sami, i když většinu času nevědomě. Pokud si uvědomíme tyto procesy, můžeme je ovlivňovat, měnit. Jsou naším výtvorem.

*zdroj: v tomto kontextu jsou naše schopnosti, zkušenosti anebo prožitky vnitřních kvalit jako jsou klid, síla, radost apod. (pozn. překladatele)