07. 09. 2016

Co to je satori a jak jej dosáhnout?

Osho:

Pratima, satori je tvá obyčejná přirozenost. Není to nic mimořádného. A tak tu není vůbec žádná otázka toho, jak jej dosáhnout – už to tak je. Jsi v něm, jen jsi na to zapomněl. Příliš se zabýváš vnějším světem. Zapomněl jsi na své vlastní království, zapomněl jsi na svůj vlastní poklad, zapomněl jsi sám na sebe. Záleží ti příliš na ostatních. Jsi příliš tam ve světě a nevěnuješ žádný čas, žádný prostor tvému nitru, aby mohlo k tobě promlouvat, aby ti mohlo pár věcí šeptat. Stal jsi se umělým.

Vytvořil sis falešné ego, protože nikdo nemůže žít bez středu. Zapomněl jsi na svůj skutečný střed a nikdo nemůže žít bez středu – a tak sis vytvořil falešný střed jako náhražku. A to je ego. Ego prostě znamená žít s falešným středem. Satori znamená opuštění falešnosti a vstoupení do skutečného – jen být sám sebou, svou přirozeností, svým obyčejným já.

Slovo „obyčejný“ si musíš zapamatovat, protože mysl se vůbec nezajímá o obyčejné – chce neobyčejné, chce být někým mimořádným. Skrze to – být mimořádný – přežívá ego. Neustále se snaží být více mimořádné, více mimořádné. Chce být bohatší, mít větší moc, více úcty – je ambiciózní. A tak slovo „obyčejné“ mysl vůbec neláká. A v tom spočívá krása slova „obyčejný“ - protože se mysl o něj vůbec nezajímá.

Mysl chce dosahovat úspěchů a obyčejnost se nemusí dosahovat – už je tady. Mimořádnost člověk musí dosahovat – mimořádnost se stává cílem. Je to daleko – musíš se snažit mnohými způsoby, musíš o to bojovat - protože o to soutěží tolik soupeřů.

Být obyčejný... zde není žádné soupeření. Můžeš jen tak být obyčejný, nikdo nic nenamítá. Lidé tě prostě budou litovat, že jsi vypadl ze soutěživého závodu. O soupeře méně – budou se cítit dobře, ale tebe budou litovat. Budou říkat: „Chudáček. Co se mu to stalo? Proč musel odejít?“ Lidé, kteří odešli ze závodu, nejsou úctyhodní lidé.

Buddha je takový člověk, který odešel. Všichni skuteční Mistři jsou talpvá. Být sannyasinem znamená být člověkem, který zanechal soutěžení. Zanechat soutěživého závodění znamená vstoupit do nitra – protože když jsi v závodu, nemůžeš vstoupit do nitra. Pokud už nezávodíš, nemáš kam jít. Začneš se pohybovat dovnitř, protože život je plynutí: pokud není žádný vnější směr, pak se obrátí dovnitř. Pokud cíl není tam daleko v budoucnosti, pak se začneš pohybovat do přítomnosti do své přirozenosti. To je satori.

Satori je úplně obyčejné. Satori znamená tvá přirozenost. Přišel jsi s ním – je to tvá původní tvář – všechny ostatní tváře jsou masky.

Toto téma může prožít na skupině vedené Gangou

Satori