20. 08. 2019

Co to je tvořivost? Tvořivost je kvalita.

Osho o tvořivosti

„Osho,
myslel jsem si, že nejsem tvořivý. Co může být tvořivé kromě malování, tance a jak přijít na to, co je mou tvořivosti?“

Tvořivost není spojena s nějakou konkrétní činností - s malováním, poezií, zpěvem, tancem. Není to spojeno s ničím takto konkrétním.

Cokoli může být tvořivé - přineseš kvalitu tvořivosti do dané činnosti. Činnost samotná není ani tvořivá ani netvořivá. Můžeš malovat bez tvořivosti. Můžeš zpívat bez tvořivosti. Můžeš vytírat podlahu tvořivě. Můžeš vařit tvořivě.

Tvořivost je kvalitou, kterou můžeš přinést do dané činnosti. Je to postoj, vnitřní pohled na věc.

Takže první, co si zapamatuj je, že nezužuj tvořivost na nějakou konkrétní činnost. Člověk je tvořivý a pokud je tvořivý, ať už dělá cokoli, i kdyby jen šel, můžeš v jeho chůzi spatřit tvořivost. I když bude sedět tiše a nic nedělat, pak jeho nicnedělání bude tvořivé. Buddha sedící pod stromem Bodhi, nedělajíce nic, je největším tvůrcem, který spatřil světlo světa. Když jednou pochopíš, že to jsi ty, člověk, který je buď tvořivý anebo není tvořivý - pak tento problém zmizí.

Ne každý může být malířem - a není to ani potřeba. Pokud by všichni lidé byli malíři, pak by svět byl velmi ošklivý. Bylo by zde těžké žít. Ne každý může být tanečníkem - a není to potřeba. Ale každý může být tvořivý.

Ať děláš cokoli, pokud to budeš dělat radostně, pokud to budeš dělat láskyplně, pokud tvůj akt dělání není jen čistě ekonomický, pak je tvořivý. Pokud z toho něco v tobě roste, pokud ti to dodává růst, je to duchovní, je to tvořivé, je to božské.

Stáváš se více božským, jak se stáváš více tvořivým. Všechna náboženství světa říká: „Bůh je stvořitel.“ Nevím, jestli je stvořitelem anebo ne. Ale jednu věc vím: čím více budeš tvořivý, tím více budeš božský. Když tvá tvořivost dosáhne vrcholu, pak celý tvůj život bude tvořivý, žiješ v Bohu. Musí být stvořitelem, protože tvořiví lidé mu byli nejblíže. „Miluj, co děláš. Buď meditativní, zatímco to děláš - ať už je to cokoli! Nezáleží na tom, co to je.“

Skupina věnovaná tvořivosti
Otevírání se tvořivosti
s Anando (Japonsko)