30. 11. 2014

Dech - pro tělo i pro duši (Bhagat)

(Bhagat)

Dýchání je jednou z nejzákladnějších funkcí našeho těla a naší duše.

Na úrovni těla poskytuje dýchání kyslík, který naše tělo potřebuje, aby se udrželo na živu. Po narození je nádech našim prvním samostatným činem, do té doby nám poskytuje matka vše, co potřebujeme. Jakým způsobem proběhne tento přechod velmi ovlivňuje naše postoje, přesvědčení o životě, o nás a o ostatních. Jsou zde vytvářeny hluboké emocionální struktury – emocionální vzorce: pocity zaskočení; pocit, že ještě nejsem připraven; že jsem pod tlakem; že jsem zaseknut ve stavu napětí apod.

Na úrovni duše se dech skládá z rovnováhy mezi dáváním a braním. Jsme součástí rytmu vesmíru – nabití a vybití – narození a smrti. Když se uvolníme do dýchání, opouštíme ego, odevzdáváme se plynutí, pohybu, který nás přesahuje. Odevzdáváme se silám, ze kterých se skládá život: energie, pohyb, sexualita. Když do dýchání vneseme meditaci – uvidíme pauzu mezi dvěma dechy – tu chvíli, kde není žádný pohyb – nikdo tam není – žádné ego – je tam úplné ticho. Dech nám dává obojí. Dává nám život a přináší smrt ega.

Když si uvědomíce co vše dech obsahuje, může se to pro nás stát cestou přijetí života a zároveň branou do meditace.

Osho řekl o dýchání:
„...nejdříve se pokus pochopit, co je míněno „formou“ a „esencí dýchání.“ Zatímco dýcháš, nedýcháš jen vzduch. Vědci říkají, že dýcháš jen vzduch – jen kyslík, vodík a ostatní plyny nakombinované ve formě vzduchu. Říkají, že dýcháš vzduch! Ale tantra říká, že vzduch je jen dopravním prostředkem – není tím, co je skutečné. Dýcháš pránu – vitalitu. Vzduch je jen médium – prána je obsahem. Dýcháš pránu – ne jenom vzduch.

Moderní věda ještě pořád není schopná přijít na to, jestli něco jako prána existuje, ale někteří vědci pocítili něco tajemného. Dýchání není jen vzduch. Toto také pocítilo mnoho moderních vědců. Obzvláště bych chtěl v tomto kontextu zmínit jedno jméno – Wilhelm Reich- německý psycholog, který to nazval „orgonovou energií.“ To je to samé jako prána. Říkal, že zatímco dýcháš, tak vzduch je jen nádobou, která obsahuje tajemný obsah, který lze nazvat orgonem anebo pránou anebo ELAN VITAL. Ale toto je velmi jemné. Opravdu, není to materiální. Vzduch je materiální – nádoba je hmotná – ale něco jemného – nehmotného – se pohybuje skrze ni. ....”

Pokud vás práce s dechem zajímá, nabízíme tyto možnosti:

kurz: Dech: pramen života

výcvik: Dech existence