31. 07. 2016

Esence ve vztazích

(Bhagat)

O tom, jestli se cítíme spokojeni s našimi vztahy anebo ne, často rozhoduje jedno jednoduché kritérium. Pokud dostáváme to, co chceme anebo co si přejeme, pak jsme spokojeni. Pokud nedostáváme to, co chceme anebo co si přejeme, pak nejsme spokojeni. Zdá se to prostě normální a přirozené. Chceme být přece šťastní! A stejně tak hodnotíme naše ostatní životní situace: práci, bydlení, peníze, zdraví a vztahy.

Je velmi jednoduché zůstávat v tomto přístupu, ale zároveň z dlouhodobého hlediska je to velmi omezující. Tento postoj nám brání v růstu, v kontaktu s hloubkou, s Esencí. Co se tedy ve skutečnosti děje, v okamžiku, když nejsme spokojeni se svým vztahem? Náš partner nám zřejmě nedává něco, co bychom potřebovali anebo co chceme, pak začneme cítit bolest, prázdnotu, opuštěnost, frustraci. Něco nám chybí -něco, co potřebujeme. Ale tento nedostatek se ukrývá v našem nitru. Pokud na nějakou dobu dostáváme od partnera, to co si přejeme, pak tento pocit nedostatku na chvíli zmizí. Na fyzické úrovni toto dává smysl. Pokud máš žízeň, pak se napiješ. Pokud budeš mít opět žízeň, tak se znovu napiješ. Ale na psychologické úrovni je to úplně jinak. Pokud nám něco chybí, pokud cítíme nedostatek - tak to především ukazuje, že my sami nejsme v kontaktu s Esencí či jejím aspekty jako jsou: láska, radost, extáze, síla či klid. To, že to dostaneme z vnějšku, nám poskytne přechodnou úlevu, ale to vlastně nemění situaci uvnitř nás. Jen se tak stáváme závislými na partnerovi. A pocit závislosti s sebou přináší sklony k tomu upadat do boje o moc, manipulovat, požadovat – k tomu všemu, co nazýváme v práci s Esencí negativním splynutím.

Tato situace se může zásadně proměnit, pokud dokážeme přesunout naši pozornost pryč od toho, jestli dostáváme od našeho partnera, co chceme – k uvědomění si pocitu nedostatku uvnitř nás – k tomu, že my máme pocit, že nám něco chybí. To jsou ta místa v našem nitru, která nazýváme v práci s Esencí – díry. Namísto toho, abychom se zabývali partnerem, usilovali a bojovali o to, abychom dostali, co chceme – potkáme se se svými dírami. Potkáváme se zde s absencí něčeho zásadního a to je vždy spojeno s nedostatkem zrcadlení aspektů Esence: lásky, radosti, síly, klidu či vůle během našeho raného dětství. Na této cestě se nejdříve potkáme se smutkem, s pocitem ztráty či prázdnoty. Ale díky tomu, že věnujeme pozornost těmto místům, tak si začneme sami dávat toto zrcadlení Esence, tuto výživu Esence, sami. A láska, radost, síla či klid tak začnou být opět přítomny v našem životě a v nás.

Pokud se budeme dívat na naše vztahy tímto způsobem, pak chvíle, kdy nám partner nedává, to co chceme, či co potřebujeme, se stanou cennými okamžiky. Tyto chvíle se stanou tak příležitostí k tomu opět navázat kontakt s Esencí. A pak setkávání se s partnerem se stává sdílením – vyjádřením bohatství a barevnosti našeho vnitřního světa. A všechny ty dobře známá napětí, boje o moc, požadavky a stahování se – to vše, co je tak jedovaté pro vztah – se rozpustí jako ranní mlha na slunci.

Toto téma může prožít na skupině vedené Bhagatem
Esence a vztahy