18. 02. 2016

Hypno-Systemic Couching

aneb svět vnitřní i vnější

Všichni zažíváme dny, kdy se cítíme dobře a vše klape a pak také dny, kdy to za moc nestojí. A to nejen všeobecně všechno, ale i třeba při konkrétní činnosti, či práci, konkrétních okolnostech, situacích. Zeptali jste se někdy sami sebe v čem to je? Jaký je rozdíl mezi dny, kdy je to dobré a dny kdy to zas tak dobré není? Tak přesně takovými a podobně „divnými“ otázkami jsme se zaobírali intenzivně čtyři dny v rámci výcviku v hypno-systemického couchingu.

Jsou to otázky, které jemným způsobem otevírají dveře k dobrodružné a často překvapivé cestě objevování nejrůznějších vrstev našeho bytí a vnějších vlivů. Je to jako kdybychom byli stromem. Když se na něj člověk podívá vidí kmen, korunu, listy, květy. Ale to není vše! Stejně rozsáhlé má strom i kořeny, které ho vyživují, upevňují, posilují. Také zároveň ten strom někde roste – v poli, u cesty, v lese, na zahradě. Tento druh couchingu je metodou jemného dotazování, která nás vede k odhalování jak vnitřního světa, tak světa vnějšího, kterého jsme součástí. Vnitřní svět – kmen a kořeny stromu – objevujeme a oslovujeme za pomocí metodik hypnózy. Větší část našeho vnitřního fungování je tvořena myslí nevědomou, ke které lze promlouvat právě za pomocí hypnózy. Zároveň světa vnějšího tj. systemické vlivy na nás a náš vliv na systémy, kterých jsme součástí. Stejně tak, jako strom bude jiný pokud roste v zahradě nebo na poli, tak také zahrada, pole bude jiné pokud v ní roste strom.

Díky rozpoznání našeho fungování a pochopení jeho mechanismů, jak uvnitř, tak vně, získáváme svobodu k volnému rozhodování v jakém světě si přeji žít a také v jakém vnitřním naladění. Je to možná neuvěřitelné, ale základním předpokladem této práce je, že každý klient má všechny schopnosti, zdroje a nástroje k tomu vyřešit své problémy, jen v dané situaci, chvíli, kontextu, ztrácí s nimi kontakt (dle Miltona Ericksona). Kouč tedy jemným způsobem podporuje klienta v objevení a uvědomění si svých schopností, dovedností, kvalit. Zároveň tento přístup umožňuje přímou komunikaci s nevědomím pomocí obrazů, imaginací, představ, prožitků v těle, navození stavu transu (tedy hypnózy). Pokud si totiž přejeme změnu jen na úrovni vědomí a naše nevědomí má jiný směr, jiný pohyb, změna bude jen dočasná. Je to totiž jako by část ledovce nad hladinou (vědomá mysl) se rozhodla, že popluje na jih, a při tom si neuvědomovala, že celá část pod hladinou pluje na sever. Aneb jak říkal slavný člen výpravy na severní pól z Zimmermannovy povídky i když jen sedíme na kře, která pluje na sever, nebo dokonce jdeme na jih, tak celkový pohyb je na sever. (Driftování. „Za prvé nevím, co to znamená a za druhé mně k tomu nikdo nedonutí“).

Dále tato metoda myslí i na systémy ve kterých jsme členy. Většinou si lidé myslí, že jako jednotlivec nemá možnost systém ovlivnit (obzvláště my vychovávaní v socialistické totalitě). Ale pravda je opakem. Zkuste si představit, že přijdete na velkou rodinnou slavnost s jednou ponožkou fosforově žlutou a druhou fosforově růžovou. Jak to ovlivní dědečka? Jak zareaguje? A jak jeho reakce ovlivní babičku? A jak její reakce ovlivní vás? Já osobně jsem si svůj vliv na systém s překvapením uvědomila, když po škole jsem nastoupila do laboratoře na univerzitu k sebevědomému šéfovi docentovi. Měla jsem období, kdy jsem na tom byla špatně a uvažovala jsem, že z té práce odejdu. Pak to přešlo a já zůstala. Později se mi šéf svěřil, že to pro něj bylo těžké období kvůli mě. To jsem tedy koukala, že já mám vliv na takovou autoritu.

Objevování vnitřního i vnějšího světa také zahrnuje mnoho dalších úrovní, které se dějí automaticky a při tom si je neuvědomujeme. Jak vnímáme danou situaci? Jaké jsou barvy, které vidíme? Jaké zvuky? Jaký prostor kolem nás? Jak se cítí naše tělo v určitém kontextu? Co je pro nás důležité v životě, v práci, ve vztazích? (Tedy jaké jsou naše hodnoty?) Jak vnímáme svět? Co si myslíme o sobě, o lidech, o světě? Jaká je vize našeho života, naší práce? Jaká je naše mise, náš úkol ve světě? Atd. Ačkoli se to pragmatickému člověku může zdát jako velmi esoterické a abstraktní, pokud si tyto úrovně uvědomíme, má to velmi silné praktické účinky na naše fungování, jak v osobním životě, v rámci vztahů, tak i v práci, v pracovním kolektivu atd. Díky tomuto je také tato metoda velmi vhodnou pro práci v oblasti podnikání, firem, team buildingů atd.

text by Sananda


V tomto roce 2016 nabízí Shangri La specializovaný kurz Hypno-systemic Couching pro absolventy NLP Masteru.