16. 10. 2015

Kamenný kruh k 20tému výročí centra Shangri La OMC

Autor:Aladin

Na pozemku našeho Osho centra se objevil kamenný kruh, který bude harmonizovat a léčit krajinu kolem nás. Jako bonus jeho léčivého aspektu se v něm však mohou léčit a meditovat i lidé.

Ale od začátku: zdejší krajina po desetiletí trpí srážkovým stínem žlutické přehrady, proto se odtud postupně vystěhovávali lidé do úrodnějších míst. Vylidnily se celé vesnice, včetně známých Skoků s proslaveným poutním kostelem P. Marie. Odtud pochází také ono rozšířené Panenko Skákavá… Dnes z něj i vesnice nad přehradou zůstaly jen ruiny, tak jako z jiných míst v okolí. A tak zatímco po celé ČR byly povodně a záplavy, Bhagat objížděl s unimogem zasázené stromečky a zaléval, protože u nás nespadla ani kapka deště.

Pro harmonizaci této krajiny, jejíž jsme jako lidé součástí, se sešlo konsilium druidů. Stará keltská a po spojení s ní i slovanská civilizace uměla žít v souladu s Přírodou, a kde bylo třeba, její duchovní představitelé a vůdci – druidové – uměli do krajiny zasáhnout a opravit, co bylo třeba. Krajina, Matka Země, jim to zase vracela, a tak se dle svědectví dožívali 120 let, byli vitální a zdraví, a s nimi i ti, o něž se starali. Protože my jsme součást Země, jen jsme na to zapomněli. Osho to dobře připomněl: „Člověk je země. Naše tělo je země, obsahuje vše, co má země. Slova „humánní“ (lidský) a „humanismus“ (lidskost) pochází ze slova „humus“. Humus znamená země. Hebrejské slovo „adamah“ (Adam, stvořený člověk) vychází z hebrejského kořene s významem země, hlína. Všichni jsme země, miniaturní Země. Obsahujeme vše, co je skryto v zemi. V zemi je totiž náš fyzický potenciál. Ten duchovní je spojen s Vesmírem.“

A proto skupina nejvýznamnějších evropských druidů během loňského roku připravila energetické práce v okolí, které začaly průzkumem starých Ley Lines, dračích žil Země. Jak se mimochodem ukázalo, jedna vedla i kolem dnešní kapličky nad Mostcem, přičemž se podle starých záznamů zjistilo, že právě po ní staletí vedla poutní cesta do léčivého místa v klášteře Skoky. Po detekování silového místa krajiny, pyramidálního vrchu Zbraslav, byly z něj vytvořeny krajinné energetické linie spojující další tři energetické body, dávné keltské svatyně (kaple nad Mostcem je jedna z nich), což vytvořilo krajinný energetický obrazec v podobě dětského létajícího draka (v podstatě prodloužený kosočtverec). Srdce tohoto draka, tam kde se v kříži protínají linie ze čtyř energetických bodů napříč obrazcem, vyšlo na našem pozemku. Tak se ukázalo, že naše duchovní centrum je doopravdy srdcem místní krajiny. A v tomto srdci krajiny pak byl vytvořen onen kamenný kruh. Během víkendu ho postavili a zaktivovali tři desítky druidů z Aladinovy druidské školy krajinné energie.

Léčivý krajinný kruh má 12 vztyčených „živých“ kamenů (asi celkem 50 tun), mezi nimi je zasázeno 12 buků – dvanáctka je totiž duchovní číslo našeho Vesmíru, všichni významní mistři měli 12 učedníků, rok má proto 12 měsíců, máme 12 hlavních čaker a 12 hlavních meridiánů, i Mojžíš vztyčil na Sinaji kamenný kruh z 12 kamenů (stojí tam dodnes). A tak i tento náš kruh posiluje duchovní záměr, s nímž Bhagat před 20 lety vybudoval Osho centrum, a je i viditelnou oslavou toho výročí.

K osobní meditaci či léčení se do kruhu vstupuje vchodem, ale nejprve je dobré ho obejít kolem dokola, abychom se „správně“ naladili na jeho vibraci. Křemínkové kamínky kolem něj vás povedou, a zavedou přímo před vstup do kruhu. Mezi dvěma portálovými kameny je dobré chvíli postát, očistí a zaktivují vám auru. Pak si vás kruh pozve dovnitř. Pokud vás nějaký kámen přitáhne, jděte k němu, opřete se o něj, on už s vámi bude pracovat. Jsou různě léčivé i duchovní, a tak si každý jistě najde ten, který mu v tom okamžiku nejvíce prospěje. Meditace se dají dělat kdekoliv v tomto prostoru, nejlépe však ve středu kruhu, ve spojení se srdcem krajiny, avšak ve vertikále do vysokého duchovního prostoru, ke spojení s Existencí. Jak už kolegové ověřili, v kruhu se dá zpívat, tančit i meditovat – vše je jen více zesíleno a propojeno. Na vstupu ke kruhu je návod, a jsou v něm popsány i jednotlivé kameny, co dělají a léčí.

A víte, že je tu teď nad námi častěji duha? Občas i zaprší a dokonce už tu napadl první letošní sníh. A snad i vy, kteří přijedete, se tu zase bude cítit o něco lépe, v tomto centru, duchovním srdci krajiny.