27. 12. 2018

Láska a její esence

Autor: Bhagat

Všichni toužíme po lásce. Obzvláště v souvislosti s vánocemi čelíme představám o lásce a harmonii. Pokud je tedy láska tak důležitá, proč tolika lidem láska chybí? Proč je tolik nedorozumění, hádek a napětí v rámci vztahů mezi muži a ženami, dětmi a rodiči?

Ohledně lásky existuje mnoho nedorozumění a nepochopení. Největší nepochopení lásky spočívá v tom, že ji lidé považují za pocit, za emoci. Je to pochopitelné. Když je totiž láska přítomná, cítíme ji. Ale to neznamená, že je láska pocit. Cítíte také židli, na které sedíte a při tom víte, že židle není pocit. Víte, že židle má svou vlastní existenci. To samé platí pro lásku. Láska má svou vlastní existenci. Jen je to méně hmotná existence, nežli existence židle.

Esence má svou vlastní existenci, jako světlo. My světlo nevidíme, ale světlo nám pomáhá vidět vše ostatní. Když vznikne duha, pak vidíme barvy obsažené ve světle. Podobně se Esence skládá z aspektů Esence: z lásky, síly, ochoty, klidu a radosti.

Když jednou pochopíme, že láska má svou vlastní existenci, pak náš pohled na lásku se zásadně promění. Pokud víme, že láska existuje, pak vyvstává otázka: „Jak mohu vytvářet prostor k tomu, aby se láska mohla stát součástí mého života? Kde zatahuji závěsy a bráním světlu, aby mohlo vstoupit?“

Takto se začnu věnovat sám sobě: tomu, co dělám já, co si promítám a co očekávám od ostatních. Pak se potkám sám se sebou, se svými pocity, se svou starou bolestí, se svými potřebami. Máme svá zranění a často nevědomě chceme, aby nás láska zachránila od našich zranění. Jsou to zranění, která si často vůbec neuvědomujeme. Největší zranění vztahující se k lásce získalo mnoho lidí hned po narození - oddělením od matky.

Přirozené po narození miminka by bylo pokračovat ve splynutí s matkou. Jemný a něžný přechod mezi jednotou s matkou uvnitř její dělohy do prožívání jednoty a splynutí s matkou po narození (více o tomto tématu se můžete dočíst v článku: Splynutí - první aspekt esence objevující se po narození). Pokud k tomuto splynutí nedochází, dítě se cítí neskutečně opuštěné. Tato osamělost je děsivá, ohrožující a bolí. A tak se dítě přirozeně začne před touto bolestí chránit. Protože většinou nemáme vědomé vzpomínky na tuto dobu svého života hned po narození, můžeme žít s bolestí, která je zapouzdřená a s tím vycházející nedůvěrou.

Ukazuje se nám to v tom, jak je láska přítomná anebo chybí v našem životě. Žádný vztah nám nemůže tuto skrytou bolest odebrat. Žádný člověk nám nemůže nahradit absenci lásky. Nedorozumění spočívá v tom, že si myslíme, že láska musí přijít od nějakého člověka. Zapomínáme, že láska existuje a že ji můžeme vnímat, cítit nezávisle na jiném člověku.

Skupina Esence lásky se věnuje tomuto tématu. Opět si najít cestu do prostoru, kde můžeme cítit lásku, přítomnost lásky uvnitř nás a kolem nás. Kdy opět jsme v kontaktu s láskou jako s aspektem esence a můžeme tak lásku žít v rámci našich vztahů.

Klíčem je změna úhlu pohledu, jiný přístup k druhému člověku. Pohlížet na svůj protějšek jako na někoho, s kým mohu lásku žít, namísto toho abych očekával, že od něj láska přijde. Díky tomuto postoji se hodně uvolníme a opět začneme cítit důvěru v sílu lásky.

Láska je mostem mezi tebou a vším

Rumi

V našem meditačním centru nabízíme prožitkovou skupinu:
Esence lásky