29. 06. 2014

Meditativní terapie (Sananda leden 2012)

Asi před pěti lety jsem poprvé objevila pro mne dosud nepoznaný rozměr života, když jsem se na doporučení paní astroložky vydala na rodinné konstelace k Bhagatovi do Lažan. Můj život se nesmírně změnil, prohloubil a nečekaně rozšířil již po několika skupinách. Byla jsem fascinovaná touto prací, lidmi i místem. Vzrůstala ve mně touha poznat, kořeny a inspiraci tohoto místa. Minulý podzim jsem si splnila svůj sen. Vydala jsem se do Indie do Puny do Oshova meditačního centra. Strávila jsem tam dva měsíce – pracovala jsem, tančila, meditovala, bavila se, smála i plakala. Poznala jsem mnoho nového nejen kolem sebe, ale i uvnitř sebe. Jedno z překvapivých objevů pro mne byly Oshovy meditativní terapie. S terapiemi ať už více či méně klasickými jsem se už setkala. S různými druhy meditace také. Ale spojení meditace a terapie dohromady bylo pro mne novým pojmem. Tato jedinečná kombinace práce ve skupině a při tom respektu k prostoru každého jedince. Přítomnost průvodce zabezpečuje kontinuitu procesu a možnost individuální podpory. Každý se stává terapeutem sám sobě způsobem, jakým je pro něj ten pravý a při tom není nenechán o samotě.

Ihned jsem se s nadšením přihlásila do nejbližších skupin. První se nazývala Zapomenutý jazyk těla a mysli. Týden každé ráno jsme se setkali ve skupině a byli jsme uvedeni do hluboké relaxace, kde jsme se učili, jak promlouvat s naším tělem. Co nám naše tělo říká, co znamenají různé tělesné potíže? Byl to pro mne proces znovunapojení se na moudrost těla, upravily se mi stravovací návyky, prohloubila se mi schopnost odpočívat. Tento proces je také popsán v knize, která také vyšla v češtině: Harmonie těla a mysli (2011, nakladatelství Beta).

Další skupinou, kterou jsem prošla a která mne velmi obdarovala bylo Osho znovuzrození (Osho Born Again). Po dobu jednoho týdne jsme strávili ve skupině jednu hodinu jsme šli do svého dětství a mohli jsme dělat vše, co jsme chtěli a pak hodinu jsme seděli v tichu. Neuvěřitelný proces, který mi znovu otevřel dětské prožívání krásy světa s údivem a s hravostí, lehkostí, radostí a smíchem, opojením každým okamžikem. Dokázala jsem si hrát s kouskem papíru hodiny a nevycházet z údivu. Tyto zapomenuté a znovunalezené kvality mne pak provázely po zbytek dne – v práci, v tanci, v potkávání se s lidmi i ve vnímání svého okolí.

Osho Born Again

Časově nejobsáhlejší meditativní terapie je Oshova mystická růže (Osho Mystic Rose). Tento proces trvá tři týdny a je dokonce dostupný i v Česku téměř každé léto právě v Lažanech.

Oshova Mystická růže

Další meditativní terapie je No-Mind - ne-mysl. Pomocí speciální techniky - džiberiš - mluvení v nesmyslném jazyce, zde můžeme čistit svoji mysl od všech možných nánosů a harampádí, abychom pak mohli vstoupit do prostoru ticha a meditace. Tento proces trvá týden a nabízí možností uvolnění a uklidnění, vstoupení do oblasti tajemna a duchovna.

Osho No-Mind

Džabar a džiberiš