Vyprávění pravdy příběhem - výcvik o metaforách v rámci NLP

Nový výcvik pro absolventy NLP (ať už Practitioner nebo Master) o používání metafor v praxi NLP.