02. 09. 2015

Narcistická zranitelnost

Bhagat

Když bych to vyjádřil velmi zjednodušeně, pak by narcismus byl zvýšenou potřebou být uznáván, doprovázenou projevy sobeckého chování a postojů. Zní to poněkud nevině a nedodává to odpovídající obraz komplikovaných mechanizmů a skrytých zraněních spojených s narcismem, ale i tak to platí.

Když slyšíme slovo narcismus, lehce myslíme na extrémní případy lidí, kdy tento člověk se opakovaně a neustále staví do středu pozornosti a aktivity. Aby toho tento člověk mohl dosáhnout, snaží se vypadat co nejlépe, nejvíce přitažlivě, zajímavě a důležitě. Ostatními lidmi manipuluje, ponižuje je, snaží se, aby vypadali menší anebo hloupější, méně přitažliví než on. A v neposlední řadě nutí ostatní, aby jej obdivovali a věnovali mu svou pozornost. Tato chování jsou velmi výrazná a vytvářejí konflikty a ztěžují vztahy. Tyto samé mechanizmy také fungují v mnohých z nás, ne takto silně, ale více neviditelně, skrytě, ale stejně činně. Projevuje se to zvýšenou citlivostí a zranitelností na zpětnou vazbu či kritiku od druhých anebo tendencí se stáhnout, pokud člověk nemá pocit, že není dostatečně viděn a uznáván. Proto není narcismus tématem jen pro čistě narcistický typ člověka, ale i pro mnohé z nás, kteří jsme nedostali potřebnou citlivost a uznání naší jedinečnosti v raném období našeho života. Anebo vyjádřeno jazykem práce s Esencí, nás, kteří zažili nedostatek splynutí, nedostatek pozitivního zrcadlení, nedostatek výživy a důvěry v nás.

Pokud člověk dokáže prohlédnout skrze chování a postoje narcismu, lze spatřit obrovské zranění vyvěrající z pocitu bezcennosti a studu, před kterým se daný člověk chrání a nechce se s ním potkat a cítit jej. Toto odmítání a ochrana před skrytým zraněním vytváří sílu, která pohání narcistické vzorce. Tento člověk musí dostávat pozornost, musí být důležitý a neumí přijmout nic jiného. Toto je jeden z důvodů proč lidé s narcistickými strukturami mají obtíže najít si skutečné přátele, skutečné vztahy. Je zde nedostatek lásky a skutečného potkávání se na stejné úrovni, což vytváří osamocení a smutek, které zase aktivují stará zranění a tak dodávají palivo dobře známým narcistickým vzorcům chování. Je to silný začarovaný kruh a je těžké se z něj dostat.

V jádru narcismu nalezneme veliké zranění z nedostatku citlivého zrcadlení – nebýt viděn ve své pravé podstatě, ve své jedinečnosti. Zranění z pocitu, že nejsem důležitý, že nejsem vnímán jako někdo krásný a cenný, jako jedinečná bytost. Narcistická osobnost se pak snaží si vynutit pozornost anebo zmanipulovat ostatní, aby jí ji poskytovali. Pozornost, která tomuto člověku velmi chyběla v raném období jeho života. Smutné je, že to dělá na úrovni, kde nedochází k léčení a tak se tyto struktury opakují znovu a znovu.

Pokud si uvědomíme, co způsobuje tato zranění skrývající se za narcismem a rozpoznáme, že tam byla a je veliká potřeba citlivého rozpoznání a zrcadlení – být viděn jako jedinečná, krásná a vzácná bytost – pak můžeme začít přebírat odpovědnost za nás. Můžeme uvidět a respektovat naši citlivost, naše potřeby a naše hranice. Postupně se tak stáváme silnější a stabilnější. Cítíme více svobody a dokážeme také dávat větší svobodu ostatním. Rozvíjíme si pocit hodnoty sebe sama, která je nezávislá na ostatních. Navazování vztahů se stane více přirozené a daleko více radostné.

Sebezkušenostní skupina vedená Bhagatem:

Transformace narcismus: bod vědomí