NLP Master a hypnóza podle Ericksona pro pokročilé - výcvik

Tento výcvik navazuje na výcvik NLP Practitioner.

Trénink bude obsahovat 3 bloky, celkem 18 dní výuky. Po tréninku mohou účastníci získat certifikát NLP Master Practitioner od DVNLP (Německá organizace pro Neuro-Lingvistické Programování)

Pokročilé techniky NLP a hypnózy vám umožní pracovat:
- s hlubokými vtisky,
- traumatem
- a také se systemickými tématy.

NLP Master Practitioner je pro každého, kdo chce:
- pracovat jako terapeut, poradce či kouč pomocí NLP a hypnózy podle Ericksona,
- zvýšit svou tvořivost a efektivitu,
- rozpoznávat a transformovat hlubší struktury osobnosti,
- vycvičit si své komunikační schopnosti na vysokou úroveň,
- pracovat se změněnými stavy vědomí.

Obsah:

Výcvik v NLP Master Practitioner/ hypnóze podle Ericksona pro pokročilé učí kompetentní používání technik NLP a hypnózy v terapiích, komunikaci a koučingu. Pomůže vám rozvinout vaše schopnosti prezentace a ukáže vám jak lze NLP a hypnózu podle Ericksona kombinovat s dalšími terapeutickými metodami, aby byly vytvářené optimální výstupy bez zbytečných terapeutických intervencí z vnějšku a které jsou zaměřené na rozvinutí zdrojů klienta k tomu, aby si klient našel svoji cestu sám.

Účastníci se naučí interaktivní a koncepční schopnosti přesné práce s různými vrstvami, strukturami a vzorci osobností:
Reimprinting, integrace konfliktních přesvědčení, kongruence, hodnoty, SATIR model (rodinná terapie), identita, pokročilá práce se strategiemi, metaprogramy, pokročilá práce s metaforami, jednokrokové přerámcování, strategie tvořivosti, kinestetická časová přímka.

Výstupem je pak kompetence a důvěra ve své schopnosti a ve zvládání obtížných situací a témat a k tomu přizpůsobit práci podle potřeb klienta.