NLP Practitioner a hypnóza podle Ericksona - výcvik

NLP (neurolinguistické programování) bylo vytvořeno na základě modelování tří světově proslulých a velmi úspěšných psychoterapeutů Miltona Ericksona (hypnoterapie), Virginie Satir (rodinná terapie) a Fritze Perlse (Gestalt terapie).

Tento přístup popisuje, jak si každý z nás vytváří svou vlastní – subjektivní – realitu. Jak vnímáme, komunikujeme, čím je motivované naše chování, jaké máme hodnoty, identitu a jak to vše ovlivňuje naše vztahy, naši práci, naše chování, náš pocit sebe-hodnoty a naplnění ve svém životě. Tento přímý a účinný přístup zahrnuje práci nejen s našimi vědomými strukturami, ale i se strukturami nevědomí a částečně i systemickými vlivy. NLP nabízí nové možnosti, volby, zdroje, nové způsoby komunikace a chování a navázání důvěry a harmonie mezi vědomím a nevědomím. Obdržíte zvláštní přihlášku s detailními informacemi. Na konci kurzu možnost získání certifikátu NLP Practitioner, DVNLP.


Od terapie k hypnóze – Od hypnózy k meditaci

Co je to hypnóza?

Hypnóza je uměním a vědou v navozování změněného stavu vědomí, který se také nazývá trans, a ve využití tohoto změněného stavu vědomí, za pomocí sugescí a nepřímé komunikace, k nabídnutí nových poznatků, pochopení a možností Nevědomí.

Proč hypnóza?

Většina lidí se svého nevědomí bojí nebo mu nedůvěřuje. Náboženství a společnost nás naučili nedůvěřovat, protože pak jednoduše následujeme pravidla a fungujeme podle nich. Nechtějí abychom dosáhli svého plného potenciálu. Naplnění našeho plného potenciálu je možné jedině pokud se spřátelíme s naším nevědomím, které zahrnuje více než 90% naší mysli. Jedině pak můžeme navázat kontakt s našimi rozsáhlými zdroji, které spočívají hluboko v každém z nás.

Hypnóza nám umožňuje znovu dosáhnou harmonie mezi naší vědomou a nevědomou myslí a být opět schopen komunikovat s nevědomou myslí. Takto se léčí stará zranění. Semínka vědomí jsou zaseta hluboko do našeho nevědomí a archaická moudrost a intuice našeho nevědomí začne být přístupná našemu vědomí:

„Nevědomí nikdy neslyší, o čem se vědomí rozhoduje a vědomí nemůže kontrolovat nevědomí – nevědomí je tak obrovské. Tajemství hypnózy spočívá v tom, že vás zavede do nevědomí, kde můžete zasít semínka vědomí, která porostou a rozkvetou. Květ se objeví ve vědomí, ale kořeny zůstanou v nevědomí. Co se mne týče, tak hypnóza bude jednou z nejdůležitějších částí Školy Mystérií (Mystery School). Takováto jednoduchá metoda, ke které je potřeba jen troška důvěry, nevinnosti, může způsobit zázračné proměny ve vašem životě – a to nejen co se týče obyčejných věcí. Pomalu se pak může stát cestou tvé meditace.“

Osho: Beyond Psychology (Za psychologii)

„Pacienti jsou pacienty protože nejsou v raportu se svým nevědomím. Pacienti jsou lidé, kteří dostali příliš mnoho naprogramování – tolik vnějšího naprogramování že ztratili kontakt s jejich vnitřním já.“

Milton Erickson 1976

Osnova výcviku:

Tento výcvik vás naučí, jak navodit a pracovat s hypnotickým stavem transu, jak s jednotlivci, tak i ve skupině.
Naučíte se jak používat jazyk vědomým a přesným způsobem za účelem uvést jiné do hypnózy; a jak rozlišit mezi vědomou a nevědomou komunikací.

Naučíte se využívat metafory v komunikaci. Nevědomí totiž přijímá nové podněty nejsnadněji právě ve formě metafory. Metafory jsou terapeutické příběhy, ušité na míru osobním potřebám a vnitřním strukturám klienta, jak na úrovni obsahu, tak na úrovni struktury. Milton Ericson, zakladatel moderní Eriksoniánské hypnózy a Osho, oba byli mistři v tomto umění.

Budeme se obzvláště zabývat použitím přírody ve vytvářených metaforách.

Tento výcvik je vytvořen pro učení se v meditativní, uvolněné a naplňující atmosféře. Naučíte se, jak využívat hypnózu na základě a pro vytváření meditace. Neboť toto je základem léčení spolu se současným respektováním individuality klienta.

Vybrané techniky, se kterými budeme pracovat na různých tématech, vám nabídnou praktické nástroje k umožnění léčení a transformace v prostoru meditace a tvořivosti.

Obsah výcviku:

 • Raport – umění navození důvěry.
 • Využití jazyka v hypnóze podle Erikcsona: Miltonův Model.
 • „Jak“ mysli: submodality, reprezentační systémy, kotvení.
 • Struktura sezení s hypnózou.
 • Hypnotické fenomény: pozměnění času, techniky matení, amnézie atd.
 • Auto-hypnóza.
 • Metafory.
 • Truizmy (obecné pravdy).
 • Fakticita.©
 • Instrukce pro proces.
 • Přerámcování (reframing).
 • Časová přímka.
 • Vytváření odpovědných výsledků.
 • Práce se strachem, vnitřními konflikty, kodependence a truchlení.

Přístup:

Hypnóza je citlivý dialog s nevědomím klienta, který je plný respektu a úcty ke klientovi. Každý je na své jedinečné cestě životem, a proto je práce s hypnózou tolik zaměřena na aktivaci vnitřních zdrojů v klientovi, spíše než na konkrétní výsledky. Nemůžeme donutit nevědomí udělat něco konkrétního, můžeme jej jen pozvat a nabídnout mu nová pochopení a nechat to na nevědomí, ať si to samo zpracuje.

„Za celé ty roky práce jsem hlavně pochopil, že jsem se vždy snažil příliš klienta vést. Trvalo mi dlouhou dobu, než jsem nechal, aby se věci rozvíjely samy a využíval jich, tak jak přícházely.“

Milton Erickson 1976

Tento výcvik je základním výcvikem v NLP, na který pak navazuje pokročilý výcvik v NLP - NLP Master

Více o NLP Practitioner najdete na stránkách Shangri La Akademie

Další články:

O problémech a řešení


Doporučuji tento výcvik, který mi v mnohém změnil život...

Martina