30. 11. 2014

O problémech a řešení

Bhagat

Někteří zástupci moderní hypno-systemické terapie udělali odvážné prohlášení: „Na světě nejsou žádné problémy, problémy se dějí uvnitř nás!“ To je provokativní. Co chtějí tímto prohlášením říct?

Ve skutečnosti je to dalekosáhlý objev. Znamená to, že naše vnímání a naše reakce, které jsou založené na našem vnímání, společně s osobnostními strukturami a omezeními udělají z něčeho „problém.“ My sami si vytváříme kontext, kde se něco stává „problémem.“ Toto sousto je velké ke skousnutí – protože často se dějí věci, které jsou pro nás obtížné. Potkáváme se s mnoha výzvami a přistupovat k nim takto znamená převzít odpovědnost, hodně odpovědnosti. Ale přesně zde se objevuje dar, který toto prohlášení skrývá. Pokud jsem to já, kdo vytváří problém, pak také já mohu něco změnit a mohu ovlivnit danou situaci. Pokud problém existuje nezávisle na mě, ve vnějším světě, pak moje možnost jeho ovlivnění je poněkud omezená. Pokud uvidím, že vytvářím situaci, kterou nazýváme „problémem,“ uvnitř mě – pak se otevírá mnoho možností. Při nejmenším možnost ovlivnění dané situace.

Pozornost je odvedena od „problému“ vně mě a je nasměrována k tomu, jak přistupuji já k dané situaci – směrem k možným řešením. Podívám se na své struktury, na své vnímání, na své vnitřní procesy – kde a co bych mohl změnit – kde a co, bych mohl dělat jinak.

A to bude mít velký vliv na změnu situace. Dnes již je vědecky prokázáno, že v našem mozku energie následuje pozornost. Takže pokud budeme věnovat pozornost problému – pak proud energie v mozku poteče do problému. Pokud se soustředíme na řešení – pak proud energie v mozku bude proudit do řešení. To je naše volba.

Tento přístup také najdete v rámci práce s NLP a hypnózou podle Ericksona v rámci těchto výcviků:

základní stupeň

NLP Practitioner

na to navazující stupeň

NLP Master