03. 09. 2020

Odkaz našich předků

Bhagat

Autor: Bhagat

V nedávné době jsem četl článek, napsaný ženou z Nového Zélandu, který pojednával o tom, co to znamená brát si od předků. Většina obsahu tohoto článku pro mne byla již známá, ale její slova mi pomohla spatřit nový aspekt vztahování se k minulosti, nový úhel pohledu.

V konstelacích se často potkáváme se situacemi, kde jde o to přijmout osudy anebo lidi, kteří patří do našeho rodinného systému. Někdy to jsou obtížné osudy, někdy se jedná o lidi, na které se zapomnělo anebo byli vyloučeni, někdy jde o zranění anebo omezení rodičů či prarodičů. Mnoho z nás již poznalo to osvobození, když se člověk potká s těmito pocity a řekne jim ano. Takto minulost přestává být zátěží, hrozbou a tak člověk může začít vnímat své předky jako podporu, stojící za sebou.

Pozadím tohoto přijetí často vychází z prostoru, kde si člověk uvědomí, že: „Stejně vlastně nemám žádnou jinou volbu.“ A tak přijmout, co tam je, je prostě lepší alternativou než bojování anebo popírání. Toto uznání ve smyslu: „Ano, dobře, nemohu to změnit a tak to přestanu odmítat..“ je stále ještě pasivním postojem. Něco ke mně přichází z vnějšku a já to buď mohu odmítat anebo přijmout, ale já nejsem ten, který by vytvářel nějakou vlastní iniciativu.

Díky jejím slovům jsem si uvědomil více. Je rozdíl v tom, jestli člověk něco přijme, že se to stalo anebo jestli to člověka vezme, používá anebo jde s tím dál.

Odkaz od našich předků přesně ukazuje na tento jiný vnitřní postoj člověka. Znamená to, že řeknu: „Ano.“ Vezmu si jej a přivlastním si jej. Vezmu tento odkaz za svůj a jdu s ním dál vpřed a rozvíjím jeho potenciál, jak jen to jde. Takto aktivně tvořím. Znamená to, uvítat jej a převzít odpovědnost za to, že z něj vytvořím něco dobrého. To vše zahrnuje úctu ke zdroji moudrosti, odpovědnost a odvahu k tomu vyjít s ním ven, postavit se za něj a používat jej.

Možná vám bude na první pohled připadat tento postoj jen nepatrně rozdílný než prosté přijetí, ale pokud tomu dáte čas ve svém nitru, začnete si všímat, že to přináší kvalitu, která vás bude propojovat s vašimi kořeny. Dodává to hodnotu vašim kořenům a dodává jim na významu a důležitosti. Dále tento postoj bude přispívat k vašemu smyslu života, vaší misi ohledně toho, čím chcete přispívat do tohoto světa. A to v jakékoli oblasti života.

V našem výcviku „Odkaz našich předků“ se budeme věnovat tomu, abychom vzali za své veškeré dědictví, které je obsaženo v mnoha letech práce s konstelacemi a které nám zanechali všichni lidé, kteří přispěli přímo do konstelací a to i z jiných oborů. Dále budeme vytvářet přemostění - jak zahrnovat tento odkaz do vaší práce, práce facilitátora konstelací. Jak propojovat všechny zkušenosti a moudrost, které byly obsaženy lidmi v tomto oboru v minulosti a jak to vše pak vzít za své a včlenit to do vaší práce. To člověku dodá kořeny i křídla.

To co mne skutečně oslovilo, byla ta moc skrytá v postoji člověka, když vezme své dědictví ochotně a vědomě a pak to odhodlání, vytvářet dál z toho něco dobrého. Zde člověk skutečně vstupuje do síly. A to vše nám může tolik pomáhat k tomu, abychom byli schopni oslovit lidi.

Odkaz našich předků - pětidenní výcvik v rodinných konstelacích pro pokročilé.