20. 08. 2019

Osho o masáži

Osho

Masáž je něco, co se můžeš začít učit, ale nikdy to nekončí. Pokračuje to dál a dál a prožívání se kontinuálně prohlubuje více a více a dostává se do větších a větších výšin. Masáž je jedním z nejměmnějších umění - a není to jen otázka zkušeností. Spíše je to otázka lásky…

Nauč se techniku - a pak ji zapomeň. Jen ciť a pohybuj se podle pocitu. Pokud se naučíš do hloubky, devadesát procent práce je uděláno láskou, deset procent technikou.
Jen díky samotnému doteku - láskyplnému, vedomému doteku - se něco uvolňuje v těle.

Masáž je v dnešním světe potřebná, protože vymizela „láska.“ Postupně pomalu jsme zapomněli, kde se dotýkat, jak se dotýkat, jak hluboce se dotýkat. Vlastně je dotek jedním z nejvíce zapomenutých jazyků, protože se svět stal sexuální a lidé se začali bát.

Když se dotýkáš těla člověka, buď v modlitbě… jako by tam byl samotný Bůh a ty mu jen sloužíš. Plyň s energií naplno. A kdykoli uvidíš tělo plynout a energii tvořit novou harmonii - pocítíš potěšení, které jsi nikdy před tím nezažil. Vstoupíš do hluboké meditace.

Zatímco masíruješ, jen masíruj. Buď ve svých prstech, ve svých rukách, jako by tam bylo celé tvé bytí. Nech ať je v tom hravost, ať je to hra a ber to jako zábavu. Směj se a nech ať i ten druhý se směje. Brzy takto budeš pomáhat mnoha lidem.