09. 05. 2016

Oshova meditace Gourishankar

Gourishankar je hora v Himaláji. Tato meditace nás zve na prožitkový výstup na nejvyšší pohoří světa. Díky speciálnímu dýchání, práci se zrakem a pohyby se opravdu můžeme dostat do extatických stavů, rozšířeného vědomí, které prožívají horolezci ve vysokých nadmořských výškách. Zároveň se tato meditace velice dobře hodí pro práci s tématem smrti.

Tato meditace trvá hodinu, má čtyři části po 15 minutách a můžete si koupit k ní speciální hudbu- autor Deuter, kterou lze stáhnout na New Earth Records, Ulozto, iTunes, www.osho.com (či zakoupit na CD v různých knihkupectvích a čajovnách).

První část: minimální dýchání (15 min)

Sedíte, oči zavřené. Dýcháte velmi speciálním způsobem: jemně hluboce nadechnete nosem a zadržíte dech, jemně vydechnete ústy a zadržíte dech. Dech zadržujete co nejdéle, tak ale abyste zůstávali uvolnění, tedy abyste se nedostali do napětí. Tímto minimálním způsobem dechu se postupně snižuje množství kyslíku v krvi a to simuluje podobné stavy v těle, (ovlivnění hladin hormonů a jiných chemických látek v krvi,) jako když člověk stoupá do vysokých nadmořských výšek anebo jako když tělo umírá a tělesné funkce kolabují. Snižující se množství kyslíku může v těle vyvolat extatické stavy, pokud člověk dokáže zůstat klidný a uvolněný.

Druhá část: měkký pohled (15 min)

Dýchejte normálně. Otevřete si oči a zjemněte svůj pohled. Dívejte se do plamene svíčky a co nejméně mrkejte. Alternativou je pohled do modrého blikajícího světla. Opět i v této části je důležité zůstávat v jemnosti a uvolnění. Dívejte se a vnímejte. Možná se vám budou zjevovat obrazy či tváře. Vše jen pozorujte bez posuzování.

Třetí část: Latihan (15 min)

První dvě části meditace byli přípravou pro třetí a čtvrtou část. Tato třetí část je spontánní pohyb, spontánní tanec Latihan. Latihan znamená sám nedělat žádné pohyby, ale také žádným pohybům nebránit. Postavte se, oči zavřené a otevřete se těmto pohybům. Dovolte svému tělu, ať dělá pohyby, které přicházejí samy. Nechat existenci, ať s vámi pohybuje sama. Je to o postoji ničemu nebránit, ale sám také nic nevytvářet. Zůstávat velmi otevřený, jemný a přijímající. Otevírat se tomu, co nás přesahuje a co je větší než naše já a co může proudit skrze nás a naše tělo. Oddávat se tomuto proudu Života, těmto pohybům, aniž bychom byli hlavními aktéry.

Poslední část: ticho (15 min)

Lehněte si na zem a zavřete oči. Toto je vlastní fáze meditace. Staňte se pozorovatelem všeho co se děje ve vašem nitru i vně vás. Cokoli co přichází, nechejte přijít a cokoliv co odchází, nechejte to odejít. Pozorujte zvuky, obrazy, myšlenky, procházející kolem. Takto se učíme vystupovat z identifikace s naším tělem a s naší myslí. Opět v uvolnění a jemnosti. Pokud si všimnete, že vás mysl zanesla někam pryč, s láskou a trpělivostí se opět vraťte zpět do svého těla a do tohoto okamžiku.

Na konci meditace je zvuk gongu, takže budete vědět, kdy meditace končí.Funkcí Latihanu je přivést vás do stavu, kde se naprosto odevzdáte existenci a kde necháte, aby se energie vašeho těla hýbala, ale ne podle vaší mysli nýbrž podle vesmírného ducha.

Jen stůjte v prázdné místnosti, uvolněně se zavřenýma očima a čekejte. A najednou ucítíte, že se vaše ruka hýbe anebo hlava se hýbe – pak to nezastavujte, jen to následujte. Ani to nepřehánějte. Pokud se ruka hýbe jen natolik, nehýbej jí více, protože pak by ses opět stal tím, který dělá.

Latihan je pouštění se. Energie vašeho těla se ladí na vesmírnou energii a pak se začnou věci dít ve vašem těle: možná začnete tančit, možná se začnete otáčet, vaše ruce se možná začnou pohybovat, nohy se začnou hýbat. Možná začnete říkat slova, kterým nerozumíte a nerozumíte jejich významu, jestli nějaký mají a nevíte, jestli patří do nějakého jazyka, který neznáte.

Ale nezasahujte, ani abyste kontroloval či napomáhal procesu. Vždy byste jen rušil, vy musíte jen odejít... A napoprvé to vypadá nebezpečně. Tak jak jste se báli šílenství, tak se budete teď bát – protože budete vypadat bláznivě. Najednou vyplazujete jazyk bez jakéhokoli důvodu, hýbete hlavou bezdůvodně, skáčete, tančíte, děláte podivné cviky, které by vás samotného nikdy ani nenapadly.

Ale jen 41 minut Latihanu vám dodá úžasný pocit uspokojení v těle. Nic jiného vám nemůže dodat tento výjimečně dobrý pocit bytí. A když přidáte ještě jednu věc do Latihanu … Proto jsem vytvořil dynamickou meditaci – je to Latihan plus ještě něco dalšího, protože v Latihanu úplně mizíte. Já chci, abyste zůstali svědkem. Nic nedělejte. Netlačte na žádnou aktivitu, nic nevnucujte, nijak se nepřetvařujte. Jedna věc, která v Latihanu chybí – je to indonéská metoda – je svědek, protože bez svědka to může být nebezpečné.

Osho: Cesta mystika