22. 01. 2016

Oshova Meditace Nadabrahma

Nadabrahma je velice klidná a tichá, léčivá pro naše tělo i mysl. Pochází ze starodávné tibetské meditace. Tradičně byla prováděna brzy ráno (kolem třetí hodiny), ale uklidní naši duši i kdykoli jindy během dne.

Stejně jako ostatní Oshovy meditace, Nadabrahma trvá hodinu a existuje pro ní speciální hudba, která vás bude provázet a udávat jednotlivé části.

Celá meditace Nadabrahma je v sedě a se zavřenýma anebo přivřenýma očima. Protože se sedí hodinu, je důležité, abyste seděli uvolněně a v pohodlí. Tradičně se sedí na zemi v tureckém sedu. Když člověk ještě není zvyklý na to sedět takovýmto způsobem, může mu to být nepříjemné, ale tělo si na to postupně zvykne a uvolní se.

Stejně jako u ostatních Oshových meditací můžete tuto meditaci praktikovat doma sám anebo společně s dalšími lidmi. Vždy je krásné sdílet s ostatními ticho a meditaci, podporuje nás to navzájem.

Meditace Nadabrahma má tři části.

První část (30 min): mručení

Sedíte uvolněně, oči zavřené a mručíte si. Je to takový jemný hrdelní zvuk: „Hmmmm.“ Můžete si představovat, že jste dutou flétnou, kterou tento zvuk prostupuje a naplňuje ji. Nemusí to být moc nahlas. Je důležité, abyste se sami slyšeli a cítili vibraci tohoto zvuku ve svém těle. Takto nacházíte a naplňujete se svou vlastní vibrací, svým vlastním tónem. Pokud byste to cítili, můžete se v sedě lehce pohybovat.

Druhá část (15 min): dávání a braní

Tato část je rozdělena na dvě podčásti. V první části (7,5 min) dáte ruce před břicho, dlaněmi vzhůru a pohybujete rukama velice pomalým pohybem v kruzích směrem od sebe. Nejdříve společně přímo před sebe a pak se ruce rozdělí a levá jde do leva a pravá do prava, opisují každá svůj kruh a opět se potkají před vaším břichem. A opět znovu. Důležité je, aby tento pohyb byl velice pomalý, chvílemi až neznatelný. Dlaně vzhůru jsou symbolem dávání vesmíru.

Pak je v hudbě kratičká pomlka. Během ní jen otočte ruce - dlaněmi dolů. A až opět začne hudba , tak dělat stejné kruhovité pohyby, ale opačným směrem. Opět velice pomalu. Tento pohyb má symbolizovat braní. (7,5 min)

Třetí část (15 min): ticho

Pak hudba úplně utichne. Zůstaňte sedět a pozorujte. Staňte se svědkem všeho, co se děje. Pozorujte pocity v těle, myšlenky v mysli, zvuky, obrazy, emoce. Cokoli, co přichází – cokoli, co je - cokoli, co odchází. Zůstávejte nestranným pozorovatelem. Když vás mysl zláká a všimnete si, že jste v duchu někde daleko pryč, tak se s láskou a trpělivostí opět vraťte zpět do okamžiku nyní.
Na konci meditace je tři krát zvuk gongu.

Hudbu k této meditaci lze zakoupit v různých čajovnách a knihkupectvích na CD (Osho Nadabrahma Meditation) anebo stáhnout z internetu (ulozto, www.osho.com, iTunes atd.).

(text by Sananda)


Sujata se zeptal: „Osho, mám na Tebe tři otázky. První otázka je: Jak jsi objevil Kundalini meditaci?“

„Sujato, to je jednoduché. Při meditaci u řeky sedě na mraveništi červených mravenců!“

A druhá: „A Dynamickou meditaci?“

„To je ještě jednodušší, Sujato. Bylo téměř nemožné ji neobjevit. Napadla mě, když jsem řídil na indických cestách v indických autech!"

A třetí: „A jak to bylo s Nadabrahmou?“

„Hm!“