07. 07. 2016

Oshova meditace No-Dimension

Meditace trvá jednu hodinu a má tři části. Během prvních dvou částí měj oči otevřené, ale nesoustředíš se na nic konkrétního. Ve třetí fázi oči zavřené. Meditace končí se zvukem tří gongů.

Tato aktivní meditace, která napomáhá dostat se do svého středu je založena na súfíjských technikách a dále ještě rozvinutá a rozšířená Oshem. Pomocí dechu a série koordinovaných pohybů těla a následného víření, se energie dostává do „hary“ - energetického životního centra pod pupkem. Odtud můžeš pozorovat mysl a zažívat vědomí a celistvost – tělo se pohybuje do všech směrů a střed je nehybný.

K této meditaci složil hudbu Deuter, kterou lze stáhnout na New Earth Records, Ulozto, iTunes, www.osho.com (či zakoupit na CD v různých knihkupectvích a čajovnách).

První část: súfíjské pohyby (30 min)

Je to série šesti pohybů, která se neustále opakuje a je doprovázena zvukem „šu,“ který vychází z pupku a stoupá do hrdla. Dělej tyto pohyby a zvuky s milujícím srdcem a s vědomím svého středu.
Začni tak, že se postavíš, levá ruka na srdce a pravá na haru (střed pod pupkem) – a čekej až se ozve zvoneček, který ohlásí první pohyb:

  1. Posuň obě ruce na haru, ruce se dotýkají, otočeny dlaní dolů. Nadechni se nosem a při tom posuň ruce na svou srdeční čakru. Vydechni se zvukem „šu“ a posuň svou levou ruku na haru a zároveň pravou ruku dopředu (dlaní dolů) a pravou nohu dopředu o jeden krok (výpad). Vrať se do původní pozice, obě ruce na haře.
  2. Zopakuj ten samý pohyb s levou rukou a levou nohou dopředu. Navrať se do původní pozice, obě ruce na haře.
  3. Zopakuj tento pohyb s pravou rukou a nohou – otočen o 90° do strany – doprava. Navrať se do původní pozice, obě ruce na haře.
  4. Zopakuj tento pohyb s levou rukou a nohou – otočen o 90° do strany – doleva. Navrať se do původní pozice, obě ruce na haře.
  5. Zopakuj tento pohyb s pravou rukou a nohou – otoč se o 180° ve směru hodinových ručiček – doprava. Navrať se do původní pozice, obě ruce na haře.
  6. Zopakuj tento pohyb s pravou rukou a nohou – otoč se o 180° proti směru hodinových ručiček – doprava. Navrať se do původní pozice, obě ruce na haře.

Celé tělo i tvář a oči vždy směrem pohybu ruky. Používej ladné a plynulé pohyby v rytmu hudby. Tato část meditace začíná pomalu a postupně se zrychluje. Tak jak se postupně hudba zrychluje, tak je klid středu výraznější.

Pokud tuto meditaci děláš ve skupině, může se ti stát, že vypadneš ze synchronicity s ostatními. Pokud se to stane, prostě se vrať zpět do rytmu s ostatními.
Tato část meditace končí, když přestane hrát hudba.

Druhá část: víření (15 min)

Zkřiž ruce přes prsa a ukloň se na pár minut, jako gesto plné lásky a vděčnosti k existenci i k sobě samému.
Jakmile se promění tempo hudby, začni vířit doleva anebo doprava – zvol si stranu, kde se cítíš lépe. Pokud víříš doprava, pak začni s pravou nohou a pravou paží doprava a natáhni také levou paži do opačného směru. Během víření můžeš měnit pozici paží, tak aby ses cítil dobře. Víříte jako malé děti.
Pokud jsi před tím nikdy nevířil, začni velmi pomalu. Když už se tvá mysl a tvé tělo naladí na tyto pohyby, tak tělo přirozeně zrychlí. Pokud se ti zatočí hlava, tak je v pořádku se na chvíli zastavit a opět začít znovu. Na konci vířeni zpomal podle hudby a opět zkřiž paže přes srdeční čakru.

Třetí část: Ticho (15 min)

Lehni si na břicho, oči zavřené, dovol energii, aby skrze tebe mohla proudit. Pokud by to pro tebe bylo nepohodlné ležet na břiše, lehni si na záda. Nic nedělej, jen buď.