15. 06. 2016

Oshova meditace Zvuky čaker

Sananda

Tato meditace Zvuky čaker, jak už sám název napovídá, pracuje se zvukem a s energetickými centry v těle – s čakramy. Podle východní filozofie máme nejen fyzické tělo, ale i tělo energetické. Energie proudí naším energetickým tělem a soustřeďuje se v sedmi hlavních centrech tzv. čakrách. Během této meditace můžete jen poslouchat a vnímat anebo přímo zpívat do jednotlivých čaker ve svém těle. Během této meditace si zvědomujeme naše energetické tělo a zároveň můžeme uvolňovat mnohé a nabíjet se novou energií. Pomocí zpěvu vědomě rozproudíte energii v čakrách a zároveň tak harmonizujete celé energetické tělo, což má veliký vliv i na tělo fyzické i na psychiku.

Meditace Zvuky čaker trvá jednu hodinu. Opět k ní byla složena speciální hudba Deuterem, kterou lze stáhnout na New Earth Records, Ulozto, iTunes, www.osho.com (či zakoupit na CD v různých knihkupectvích a čajovnách).

Tato meditace má dvě části.

První část: zpěv do čaker (45 min)

V první části se postupně zpívá do všech čaker. Hudba vás krásně povede. Můžete pohodlně stát, sedět anebo ležet. Oči zavřené, tělo uvolněné. Nejdříve se ozve hluboký tón pro první čakru. Představte si první čakru ve spodní části pánve a zpívejte jakýkoli tón. Můžete tento tón měnit a i jeho zvuk. Důležité je mít uvolněnou čelist a ústa. Představujte si, že zpíváte skrze tuto čakru. Po nějaké době se zvuk v hudbě změní, zvýší se o tón. Představte si druhou čakru těsně pod pupkem. A opět zpívejte tón v souladu s hudbou. A tak tón v hudbě bude stoupat s každou čakrou až do čakry sedmé. Po sedmé čakře, opět tón bude klesat od sedmé k první čakře, tentokrát zůstane na každé čakře kratší dobu. Zpívejte u každé čakry její tón. Pak je krátká pomlka v hudbě. Toto je jeden cyklus. Tento cyklus se opakuje celkem tři krát.

Můžete si představovat, že jste flétnou či dutým bambusem, kterým prochází vánek a zpívá.

Sedm hlavních čaker v lidském těle:
1. čakra – spodní část pánve,
2. čakra – pod pupkem,
3. čakra – solar plexus, pod hrudní kostí,
4. čakra – srdeční - uprostřed hrudi,
5. čakra – na krku,
6. čakra – třetí oko – uprostřed čela,
7. čakra – na vrcholku hlavy.

Druhá část: ticho (15 min)

V sedě anebo v leže, oči zavřené, tělo uvolněné. Toto je vlastní fáze meditace. Pozorujte vše co se děje ve vašem nitru i vně vás. Buďte svědkem. Cokoli, co tam je, dovolte tomu, ať to tam může být. Cokoli, co odchází, dovolte, ať to může odejít. Ničeho se nedržte, nic neodmítejte. Buďte jako zrcadlo. Zrcadlo zrcadlí, co je před ním. Pokud přijde bílý obláček, zrcadlo se ho nedrží a neříká: „Prosím, zůstaň.“ Pokud přijde černý mrak, tak zrcadlo jej neodmítá a neříká: „Tebe nechci, odejdi.“ Naše mysli je chycená v mechanismu – toto chci a toto nechci. Pokud budeme chtít klid, tak jej nenajdeme, protože jsme si už vybrali. Stav meditace znamená, že si nevybíráme. Pokud tento postoj najdeme, klid přijde. Ale nepřijde, protože ho chceme, ale protože si nevolíme.

Na konci ticha je zvuk gongu, takže budete vědět, kdy meditace končí.

„V tichu se potkáváme s existencí – slova, jazyk - vytvářejí hranice. Být v tichu znamená stát se dutým bambusem. A zázrak nastane když, v okamžiku, kdy je z tebe dutý bambus, sestoupí do tebe hudba, která není tvá. Prochází skrze tebe – patří celku. Její krása je nezměrná, její extáze je obrovská. … A pro mě, hudba je konečnou zkušeností, poslední požehnání, nejvyšším rozkvětem tvého vědomí."

Osho: The Transmission of the Lamp