28. 04. 2015

Otisk otce a matky v nás

Skupina Primal Rebirth je pro nás možností osvobodit se od velikého vlivu otisku naší matky a otce v nás. Je až neuvěřitelné, jak moc nás tato první žena a první muž našeho života ovlivňuje.

13.-18.5.2015

Přihláška


Nejdříve se dítě naučí mít projekce na matku a na otce. A pak po zbytek svého života si neustále promítá tyto projekce na svět. Pozoroval si se někdy? Kdykoli kdy tě přitahuje nějaká žena, tak v ní možná hledáš svou matku. Kdykoli kdy tě přitahuje nějaký muž, jen pozoruj. Hledáš opět svého otce? To je dáno tím, že první muž, kterého dítě potkává, je otec a první žena je matka. Do dítěte je tak otisknuta první forma ženy a první forma muže. Tento otisk je velmi hluboký.

Znáš to, jednoho dne uvidíš ženu a něco v tobě se ozve. Co se to ozvalo? Matka v tobě. Když vidíš ženu a něco ti hluboce připomene tvou matku... Nemusí to být vědomé, možná si to neuvědomuješ, možná nebudeě schopen přijít na to, co to je, možná to nedokážeš uchopit, ale pokud půjdeš hluboko do svého nevědomí, zjistíš, že způsob, jakým ta žena chodí, její dlouhý nos anebo její černé oči či její vlasy, hlas anebo něco jiného – najednou se něco ozve ve tvém nevědomí a nevědomí najednou ví „toto je ta žena.“ Lidé se zamilují náhle, aniž by tu ženy znali, aniž by věděli, kdo je – na první pohled. Jak je to možné? Jaký psychologický fenomén je tu aktivní? Tvá matka. A to samé platí pro otce.

Když zenoví mistři říkají: „Zabij své rodiče.“ Říkají: „Vymaž otisk tvé matky a tvého otce ze svého nevědomí.“ Po zničení tohoto otisku budeš volný.

Křesťanství, Islám nebo Judaismus či Hinduismus nejsou tak dokonalá náboženství jako Zen, protože pořád ještě mluví o Bohu-Otci nebo Matce-Bohyni. Otisk pokračuje dál. Nejen v tomto světě, ale je i promítán na nebe – Otec Nebe anebo Kali Matka. Pořád ještě hledáš své rodiče. Nyní i v konečné realitě hledáš své rodiče. Kdy se staneš dospělým? Kdy dospěješ? Zen je procesem dozrávání – a tak zabij své rodiče.

V Zenu lidé říkají, že člověk opravdu dospěje, když jeho matka a otec umřou. Pozoroval jsi to někdy? Pokud ti zemřel otec a matka, byl jsi v šoku. Nikdy sis nemyslel, že umřou. I když mnohokrát sis přál, aby zemřeli – nevědomé přání – protože tě tíží a jejich přítomnost tě omezuje.

Pozoroval jsi to někdy? Kdykoli když si jdeš promluvit s tátou, tak začneš koktat, potit se a jsi nervózní? To je kvůli tomu, že ti připomíná, že jsi bezmocné, malé dítě a on, že je veliký a mocný muž. Pozoroval si se někdy, když jdeš za tvou matkou – že je těžké s ní komunikovat? Je to tak obtížné cokoli říct. Stane se to tak obtížné mluvit s matkou, sedět a povídat si je téměř nemožné. Co říci? Ona neví a ty také ne. Oba se cítíte trapně.

Takže hluboko uvnitř sis někdy myslel: „Měli by umřít, abych byl volný.“ A když otec a matka zemře, najednou cítíš, že už nejsi dítětem.

Ale když to říkají lidé Zenu, myslí tím něco jiného. Nemluví o otci a matce ve vnějším světě. Mluví o světě vnitřním. Pokud otec a matka uvnitř zemřou, dospěješ, staneš se volným.

A pamatuj, pokud jsi osvobozen od svého otce a své matky ve svém nevědomí, budeš schopen s nimi komunikovat jako se svým otcem a se svou matkou poprvé v životě, protože mezi vámi již není žádná bariéra. Vlastně je budeš schopen poprvé milovat. Budeš schopen jim poprvé odpustit, Budeš schopen cítit soucit s nimi a vnímat, kolik toho pro tebe udělali. Když jsi dospělý, když jsi od nich osvobozen, když jejich přítomnost již není těžkou váhou pro tvé srdce, poprvé je můžeš cítit. Můžeš s nimi být v láskyplné přítomnosti.

Osho: The first Principle