17. 09. 2019

Plynutí

Bhagat

když se potká síla s jednotou

Autor: Bhagat

Výzkum plynutí (angl. flow) je velmi zajímavým odvětvím moderní neurovědy. Jedním ze základních poznatků je, že energie následuje pozornost. Pokud se soustředíme na starosti nebo na strach, naše energie půjde tímto směrem. Pokud se soustředíme na zdravý rytmus vytváření a uvolňování energie, náš život bude následovat tento směr. Toto má obrovský dopad na náš život. Založení a rozvoj centra Shangri La je příkladem, kdy jsem následovat plynutí a nedovolil jsem svým strachům, aby mě zastavily.

Často lidé, přijíždějící do Shangri La, vnímají, do jaké krásy se toto místo rozrostlo, domy a zahrady, a někdy se mě lidé ptají: „Jak se ti podařilo toto vše vytvořit?“ Samozřejmě, že je do tohoto místa vložena spousta práce a energie a to po dlouhou dobu. Brzy, příští léto, oslavíme 25 let Shangri La. Často si lidé myslí, že původně existoval plán a spousta úsilí tento plán naplnit. Ale tak to nebylo.

Dlouhou dobu jsem měl vizi vytvořit meditační centrum někde na vesnici a žít tam, ale neměl jsem dostatek prostředku tuto vizi uskutečnit v Německu, kde jsem v té době žil. Vše se změnilo, když jsem se zamiloval do Češky. Najednou to, co pro mě nebylo možné se stalo možným. To co bylo potřeba, byla odvaha říci ano tomu, co mi plynutí v danou chvíli přineslo. Samozřejmě, že mě čekala spousta práce a potřeboval jsem spoustu trpělivosti, odhodlání a má sebedůvěra byla často otestována. Důvodem existence dnešní Shangri La je to, že se to vše odehrálo jako součást plynutí na mé životní cestě. Věci se rozvíjeli postupně krok za krokem. Následoval jsem směrování, které bylo pro mě správné, následoval jsem plynutí, neplaval jsem proti němu. Aniž bych měl předem daný obraz toho, jak by to mělo vypadat v budoucnosti.

Co mi hodně pomáhalo během této cesty byly zkušenosti z práce s hypnózou. Hlavně to, že jsem se naučil hluboce se uvolnit a najít si pozitivní postoj ke svému Nevědomí. Naučil jsem se přemostit mezeru mezi Vědomím a Nevědomím, spřátelit se s Nevědomím namísto toho, abych s ním bojoval. Během hypnózy jsem se učil přijímat a integrovat překážky namísto toho, abych s nimi bojoval. Subjektivní vnímání naší oddělenosti je hluboce vryto do našeho psyché. Oddělenost vytváří postoj, že musíme s životem bojovat a používat úsilí. Hlavním zdroje tohoto postoje v nás je ztráta kontaktu s Esencí a jejích aspektů v době, kdy jsme byli malí. S touto tématikou pracujeme na skupinách Esence.

Když meditujeme, potkáváme se s individuálními a kolektivními strukturami mysli. Tato neustálá aktivita identifikace s jednou věcí, odmítání další věcí a přeskakováním mezi minulostí a budoucností, vytváří horskou dráhu nadějí a strachů. Myšlenky přeskakují tam a zpět, od peněz přes sex na jídlo. Jedině až se naučíme pozorovat a nevybírat si, pak tato doprava v mysli zpomalí a na konec se i my můžeme uvolnit. Mnoho meditujících se potkává s těmito výzvami, které vytváří naše mysl. Lehce člověk sklouzne do toho, že bojuje s myslí a snaží se jí mít pod kontrolou. Ale pak jsme zpět na stejném místě: „Chci vnitřní klid a nechci tyto myšlenky.“ Věčná dualita vytvářející napětí.

Osho mluvil hodně o meditaci, o tom, že není možné jít do meditace a ticha z negativní mysli plné napětí. To je přesně něco, kde nám hypnóza může pomoci. Nejdříve totiž potřebujeme přejít z negativní mysli do mysli pozitivní a jedině z pozitivní mysli pak můžeme přejít do stavu bez mysli (angl. no-mind). Doslova je to proces přeučování mysli. Je úžasné vidět, co se může stát, když se propojí síla s prožitkem jednoty. Mou životní zkušeností je, že plynutí existuje, ale my se musíme naučit jak ho vnímat a jak ho následovat. To se učíme v meditacích. Během procesu „Prožitek jednoty“ pracujeme s integrací překážek naší mysli a rozšiřujeme se do otevřeného pole vědomí a vnímání.

Obraz, který to pro mě vyjadřuje je serfování na vlnách. Člověk potřebuje smysl pro rovnováhu, sílu, načasování a odvahu k tomu potkat se se silou vln a následovat ji. Ale tato síla, moc pochází z vlny samotné a plynutí přichází s následováním vlny.

Další články o Esenci:

Esence

Esence lásky

Esence ve vztazích

Esence lásky a vztahy - skutečné anebo mentální

Speciál věnovaný vztahům - spolu a sami

Prožitek jednoty

Vedení

a mnohé další na našem blogu.

Skupiny:

Esence.

Esence lásky

Svoboda, Důvěra, Vedení

Esence vztahu

Transformace narcismu

Síla a vůle, radost a vnitřní klid

Prožitek jednoty
Více se o tomto tématu můžete dočíst v knize Esence napsané Bhagatem, vydané nakladatelstvím Maitrea v roce 2008.