Resilience

schopnost projít krizí a opět žít naplno

Téměř každému člověku se v životě stane, že přijde krize, kdy člověk čelí kolapsu, konci vztahu, nezdaru v podnikání, ztrátě zaměstnání, nemoci, ztrátě milované osoby, přírodní katastrofě, násilí, nehodě apod. Často se lidem nepodaří vrátit zpět do šťastného a naplněného života. Obsah krize tak stále má moc nad životem daného člověka.

Úžasné je vidět, že existují lidé, kteří projdou krizí a dostanou se z ní, projdou bolestmi, strachy a žijí dál naplno. Od těchto lidí se můžeme učit a dává nám to naději.

Během posledních let proběhl rozsáhlý výzkum této oblasti, obzvláště v neurovědě. Dnes již známe určité základní faktory, které umožňují lidem se opět postavit na vlastní nohy. Této schopnosti se říká „resilience“ (houževnatost, vytrvalost) - schopnost projít krizí a znovu žít naplno.

Neurovědě vděčíme za mnoho nových poznatků v této oblasti. Dnes již víme o tolik víc o procesech vnímání, ukládání informací a o tom, jak nás ovlivňují uložené informace a jak opět můžeme vliv těchto vzpomínek změnit. Tyto poznatky nám umožňují přistupovat jiným způsobem ke krizím ve svém životě a také nám ukazují, jak pomáhat jiným lidem k tomu, aby mohli vystoupit z okamžitého kolapsu, šoku a traumatu po prožitku krize a jak si opět nacházet pozitivní orientaci ve svém životě.

V tomto výcviku se naučíte psychologickou první pomoc, krok za krokem. Získáte nástroje, jak se vypořádat s vlivem krizové situace na život a jak pomoci lidem znovu se přeorientovat směrem ke svým ždrojům, hodnotám a jak se tak opět postavit na nohy:

Součástí probírané látky bude také:
neurověda: fungování mozku,
jasnost ohledně první pomoci a dlouhodobé pomoci,
ekologické cíle,
přerámcování,
kotvy relaxace a důvěry, sebedůvěry,
důležitost vztahů a přátelství,
vasomotorický cyklus (W.Reich),
verbální krabička první pomoci,
integrální terapie pomocí pohybů očí (IEMT),
léčba fóbie,
jak zacházet s chronicitou - dlouhodobá perspektiva (duchovní), vyhnout se chronicitě,
orientace na časové ose - směrem k budoucnosti se zdroji,
metafory/příběhy: protipříklady - lidé, kteří překonali krize, traumata, ztráty a žijí smysluplný život: např. Viktor Frankl