24. 01. 2022

Rodinné konstelace - cesta soucitu

Vidět, prožívat a slyšet lidské osudy psané Životem v nás rozvíjí hluboký lidský soucit a pocit sounáležitosti.

Letos je to právě deset let, co žiji a pracuji v Shangri La, kde téměř každý měsíc máme vícedenní skupinu rodinných konstelací. Nedávno se mne někdo zeptal, jestli mě má práce nenudí, pořád rodinné konstelace. Odpověděla jsem mu, že mne lidé, jejich osudy, rodinné příběhy nepřestávají dojímat a překvapovat. Mám pocit, že hloubka lidské duše a šíře lidství je pro jednoho jedince neobsažitelná a při tom v hloubi duše jsme si všichni tak podobni ve své zranitelnosti, lásce, bolesti, síle i odvaze. Vidět, prožívat a slyšet tyto lidské osudy psané Životem v nás rozvíjí hluboký lidský soucit a pocit sounáležitosti.

Pokud jste se ještě s rodinnými konstelacemi osobně nesetkali, těžko se to popisuje a vysvětluje, ale víme podle dlouholetých zkušeností, že to krásně funguje. Konstelace čerpají z moudrosti domorodých kmenů, kteří si na rozdíl od naší západní společnosti, uchovaly pochopení významnosti našich předků pro náš současný život. Původní obyvatelé na různých kontinentech mají jedno společné, že si hluboce váží svých předků, jejich zkušeností a přistupují k nim jako ke zdroji síly a moudrosti. Modrní člověk západního typu trpí spíše ctižádostí dělat věci jinak a lépe než dělali jeho rodiče a prarodiče a pak s údivem zjišťuje, že opakuje mnohé z jejich životů.

Naši předci, lidé, ze kterých pocházíme, jsou v nás přítomni se všemi jejich osudy, zkušenostmi, obavami, nadějemi i touhami. S našimi předky jsme propojeni neviditelnou sítí vztahů, vlivů a tuto síť dál ve svém životě rozvíjíme a obohacujeme o pouta k našim partnerům, partnerkám, dětem. Pokud je tato síť uznána a respektována proudí jí síla, pocit sounáležitosti a životních zkušeností - stává se záchytnou sítí v těžkých dobách a obohacením v dobách pohodových. Často se ale v této síti objeví zapletení, které ještě nedostalo dostatek prostoru, pozornosti, lásky a pak to může člověk vnímat jako omezující, svazující či zatěžující. Díky rodinným konstelacím můžeme tato propojení fyzicky zviditělnit a pracovat s nimi. Je to pohled pod povrch našeho každodenního vnímání, protože tato spojení nejsou součástí našich emocí.

Pro svou konstelaci člověk potřebuje mít jasno, na co se chce podívat. Mohou to být nejrůznější témata života z oblasti vztahů, práce, zdraví apod. Po krátkém úvodním rozhovoru se rozhodne, kdo v konstelaci bude stát tj. např. rodiče, sourozenci, babička apod. Z přítomných lidí na skupině si člověk vybere zástpuce za tyto lidi a rozestaví je podle svého vnitřního pocitu do prostoru. Nejdříve se pracuje jen se zástpuci. Je neuvěřitelné, že když lidé vstoupí do tohoto pole rodiny, začnou vnímat a cítit to, co vnímají a cítí tito rodinní příslušníci. Zde už se dostáváme do tajuplného pole šamanské práce anebo moderní fyziky. Během celého procesu může člověk zažívat mnoho emocí. Setkání se s obrazem a pocity všech přítomných a proces uznání, léčení a přijetí prochází mnoha údolími smutku, bolesti, bezmoci a zranitelnosti. Odměnou je pocit uvolnění, svobody, síly a lehkosti.

Velikou podporou na této dobrodružné cestě k lidství je podpora celé skupiny a láskyplný prostor bezpečí, který je vytvářený odvahou člověka pohlédnout do zrcadla sebe sama. Když člověk nalezne tuto odvahu k překročení prahu svých ochran a obran, pak vstoupí do nezměrné hloubky soucitu lidského srdce, kde se najednou „despotická“ babička promění v hluboce trpící bytost, která zažila velké rány osudu. Člověk začne chápat, že násilí není pro to, že by byli lidé zlí, ale protože neviděli jinou možnost. Tváří tvář velikosti Života člověk začne vnímat hlubokou pokoru a může tak převzít odpovědnost za svůj vlastní život ve smyslu toho: „co jste mi nemohli dát, o to se nyní postarám sám.“ A díky tomu může člověk začít vnímat i to v čem jeho předkové byli dobří, co jim šlo, jak zvládli výzvy a těžkosti osudu, že stejně jako dnes, si museli nacházet nové cesty, jak se přizpůsobit neustálým změnám ve společnosti, v době.

Velkou výhodou rodinných konstelací v Shangri La je, že jsou vícedenní. Díky tomu může člověk zažívat na vlastní kůži osudy ostatních lidí a získávat pochopení principů mezilidských vztahů, věrností, lásky i bolesti. Ostatní pro nás mohou být tak velikou inspirací a při tom získáme pocit sounáležitosti k lidství. Člověk do hloubky zažije, spatří, že všichni jsme v životě zažili nebo zažijeme lásku, bolest, ztrátu, nemoc, strach, odvahu i radost.

Autor: Sananda.

Více o rodinných konstelacích:
Rodinné konstelace a pohyby duše.

Institut rodinných konstelací.