Shangri La Team

Bhagat je zakladatelem Shangri La Osho a pracuje tu již od roku 1995, kdy přišel do staré budovy statku. V průběhu všech těch let sem přicházeli nejrůznější lidé. Almasta, který sem přišel hodně brzy na začátku a který tu od té doby žije a pracuje, si postavil dům a má svou vlastní truhlárnu a tím přináší krásnou tvořivost a příjem na toto místo. Amar, která podporovala Shangri La úplně od prvního okamžiku, si tu postavila vlastní malý penzion, Karavanserai, naši návštěvníci k ní moc rádi chodí na kafe po obědě a také na vynikající domácí koláče a popovídání si. Amar také u sebe nabízí meditační víkendy. Sananda si postavila kulatý dům a moc ráda maluje na hedvábí. Prapati si postavila zeměloď, samostatný dům s obrovským celoročním skleníkem a nezávislou dodávkou elektřiny ze sluneční a větrné energie. Prapati se věnuje také permakultuře a keramice. Magdalenka září již několik let v kuchyni Shangri La svými pokrmy a vřelým úsměvem.