08. 02. 2019

Speciál věnovaný vztahům: spolu a sami

Autor: Bhagat

Vztahy jsou pro nás věčným tématem. Mnoho lidí přichází na skupiny a výcviky kvůli tématům týkajících se lásky, sexuality, svobody, individuality a úcty. Je to umění sladit divokost, vášeň a svobodu na jedné straně s úctou, zranitelností a závazkem na straně druhé. Vyžaduje to vyznat se sám v sobě, kontakt s vlastními energiemi, ochotu cítit svá vlastní zranění, ochotu potkávat se a být otevřený.

Někteří lidé považují společné bytí za esenci vztahu a pak zaujmou nevědomý postoj, že je samota špatná, ohrožující anebo že samota znamená, že je se mnou něco špatně.

Jiní lidé zase berou vztah jako omezování, ohrožení svobody a považují vztah už od začátku za kompromis.

Když vneseme tyto postoje do našich vztahů, pak namísto lásky vytváříme nevědomý boj o moc, který bude vysávat energii, unavovat mysl a zraňovat naše srdce.

Mnoho lidí má vnitřní konflikt ohledně bytí spolu a samoty. Kořeny těchto konfliktů často sahají hluboko do raného dětství. Do období, kdy nebyla naplněna naše potřeba zrcadlení lásky, splynutí na jedné straně a zrcadlení síly a svobody na druhé straně.

Pokud se rozhodneme, že jedno je lepší než druhé, které to je není důležité, pak narušíme plynutí, které vytváří rovnováhu mezi oběma. Pokud pochopíme, že sám a spolu jsou milenci, pak můžeme zažít velké osvobození. Samota nám dává kontakt a splynutí s Celkem. Bytí spolu nám poskytuje kontakt a splynutí s někým, koho milujeme. Naše přirozenost objímá oboje. Obojí také poskytuje cestu k esenciální moudrosti.

Kvůli tomu, že často nevíme, jak toto plynutí žít v našich životech, děláme kompromisy. Obvykle zahrnují nějaký druh boje o moc, pocity výhry či prohry a dlouhodobě pak vytvářejí odpor a výčitky.

Nacházet si plynutí v té správné rovnováze (Buddha hodně mluvil o „prostřední cestě“) znamená naučit se, jak se pohybovat mezi opačnými polaritami, uvnitř i vně, aby oba partneři cítili, že přispívají k spoluvytváření šťastného a uspokojivého vztahu.

A je tu ještě jedna věc, kterou obvykle nevidíme. To je hodnota třenic a napětí. Nevědomě to často posuzujeme tak, že harmonie je dobrá a napětí špatné. Pravdou je, že bez napětí v našich svalech nedokážeme ani zvednou lžíci anebo vidličku. Toto napětí nám umožňuje jít dál, ukazuje nám, na co se potřebujeme podívat, o co se postarat, aby plynutí mohlo pokračovat dál.

Existuje určitá organická jednota mezi jakýmikoli tahy mezi dvěma opačnými póly a tato organická jednota, naše dvojjakost se stávají Jednotou - právě teď a právě tady. Pokud dáváme přednost jedné straně, pak ani jedna strana nám nemůže poskytovat to, co by nám mohla dát.

Tento speciál věnovaný vztahům vám objasní, kde se zaháčkujete, kde se vzdáváte své vlastní důstojnosti, své síly a pomůže vám spatřit příčiny ve vašem životě.

Dostanete klíče, které vám ukáží, jak přistupovat k těmto situacím a tématům způsobem, kde si udržíte svou důstojnost a sílu.

Toto je struktura tohoto „Speciálu věnovaném vztahům“ pro tento rok 2019:

Budeme mít dvě pětidenní skupiny věnované tomuto tématu, druhá bude postavena na první.

Esence vztahu, která se doposud konala na konci letních prázdnin bude letos 30.4.-5.5. a následovat bude Esence vztahu pro pokročilé 21.-26.8.