08. 10. 2017

Spřátelit se s nevědomím

anebo jak převzít odpovědnost za svou subjektivní realitu

(Bhagat)

Jednou jsem slyšel Osha, jak mluvil o hypnóze. Řekl: “Nemůžete vstoupit do ticha z negativní mysli, plné napětí. Nejdříve musíte přejít z negativní mysli do mysli pozitivní a z pozitivní mysli pak můžete vstoupit do ticha – do stavu bez mysli (no-mind). A o tom je hypnóza.”

Během studia hypnózy jsem pochopil mnoho. Nefunguje něco přikazovat svému nevědomí. Nevědomí se schová a vrátí se zpět, když nebudeš dávat pozor. Nejpozději, když usneš. Nemůžeš silou nebo vůli přemoci nevědomí. Co je tedy možné? Spřátelit se s nevědomím a pochopit a respektovat jej, I když by vytvářelo v tvém životě něco, co jde proti tvým vědomím krokům. Pokud se něco takového děje, pak to znamená, že tvé nevědomí nebo jeho část je svazováno nějakým starým vnímáním, starým obrazem sebe sama nebo starým přesvědčením, která byla pravdivá, když jsi byl malý, ale dnes už pravdivá nejsou. Pokud chceš pozvat nevědomí k novému učení, pak potřebujete být přáteli, potřebuješ raport. Tvé nevědomí ti musí nejdříve důvěřovat. Pokud se tak stane, pak dojde ve tvém životě k zásadnímu posunu. Vytvoří to spolupráci mezi vědomím a nevědomím – a tím se ti otevře úplně nové království plné zdrojů.

Tato chvíle, bývá také momentem, kde si člověk uvědomí, jak si vytváří svou subjektivní realitu, jak si vytváří své vlastní mapy světa a jak pak žije v těchto mapách namísto ve skutečné realitě. Dobrou zprávou je, že mapy mohou být změněny, mohou být upřesněny, chyby mohou být vymazány. Všichni to známe – špatná mapa je často horší než žádná. Dobrá mapa může tak usnadňovat život. Součástí této mapy je také to, co považuješ za možné a co ne, co si myslíš, že dokážeš a co ne. Celkový výsledek je obrovský. Tvůj život jde vpřed více plynule, s větší hybností a směrem, který se k tobě hodí.

NLP Praktik je pro každého, kdo chce vytvořit harmonii mezi vědomím a nevědomím a kdo se chce naučit, jak převzít odpovědnost za svou subjektivní realitu. NLP Master je pokračováním tohoto výcviku, pro ty, kteří budou tyto nástroje používat profesionálně pro práci s lidmi.##

NLP Praktik a hypnóza podle Ericksona

NLP Master a hypnóza podle Ericksona pro pokročilé