Energie Života

Vede: Gabriela Římská Víchová a Aleš Vích

Tato skupina je pozvánkou k ochutnání světa tantry. Světa přímého prožívání, otevírání srdce, zjemnění a posílení. Gabriela Římská jde cestou tantry již přes deset let, vytváří prostor plný lásky pro prozkoumávání a otevírání se našemu potenciálu, našemu tělu a naší energii.


Tantra je o našem prožívání. Na prvním místě o prožívání sám sebe. Naše většinová společnost je postavena na myšlení, na neustálém kontaktu s naší myslí, která o všem přemýšlí, spekuluje, posuzuje, vyhodnocuje. Mysl nás odvádí od prostého bytí a prožívání sám sebe v přítomnosti, bez posuzování, hodnocení. V mysli jsme manipulovatelní, díky neustále šrotující mysli dokážeme zpanikařit, znejistět, vyděsit se. Mysl je zároveň mimo realitu, mimo současnost, je buď v minulosti nebo budoucnosti. První co nás tantra učí je vystoupit z koloběhu myšlenek a sestoupit do našeho těla, skrze které můžeme prožívat, vnímat, cítit. Můžeme být v kontaktu s tím co je teď a tady, v přítomnosti. Někdy, pokud jsme se dlouho snažili nevidět realitu, to může být bolestivé procitnutí, většina z nás však přitom cítí úlevu, pocit osvobození, pocit že jsem konečně na místě kde jsem doma – ve svém těle. Pokud jsem v kontaktu se svým tělem, vnímám a naslouchám jeho signálům, stáváme se vzájemně partnery. Vnímám, jaké jídlo mi prospívá, kolik spánku, pohybu, doteku, odpočinku, milování atd. potřebuji. Opouštím opět většinový model naší společnosti, kdy tyto věci dělám bezmyšlenkovitě, automaticky, ze stereotypu, tak abych fungoval, nebo tak jak se to dělá nebo tak jak to někdo- nejlépe nějaká autorita - říká, že se to má dělat…a začínám budovat sám se sebou láskyplný vztah založený na vzájemné naslouchání, vnímání, respektu. A jakmile dokážu mít takový vztah sám se sebou, je to základ pro všechny mé vztahy – s partnerem, dětmi, v rodině.

Tantra je duchovní cesta rozvoje naší energie. Energie je posvátný dar, který získáváme při zrození, malé děti jsou plné životní energie. Časem – výchovou svou energii živosti kultivujeme, ale zároveň díky mnohdy necitlivému přístupu či nepovzbuzujícímu okolí svoji energii začneme neprojevovat a zadržovat ve svém těle. Tím si vytváříme bloky v naší energii. Blokujeme zejména ty podoby energie, o kterých jsme se naučili či jsme si udělali zkušenost, že jsou nepřijatelné – nejčastěji vztek, smutek, zklamání. Jakékoli nezpracované životní situace či nepříznivé události omezují proud naší životní energie, tím pádem je ale omezena naše i schopnost milovat, radovat se a těšit se ze života. Uvědoměním si a zpracováním těchto bloků můžeme obnovit svůj zdroj a proud energie, lásky a vášně pro život v nás.

Tantra nás učí, jak se znovu napojit na naši životní energii způsobem, který má moc změnit naše životy a vnést opět novou kvalitu živosti do sfér našeho každodenního prožívání. Tantra je cestou znovu otevření našeho srdce životu. Je cestou uvolnění se do svého prožívání, cestou osvobozování se a léčení naší energie, je to cesta sebe přijetí a sebelásky.

Tantra je cestou přímého prožitku.

Neučí žádná dogmata jen zve na své cestě k objevování přehlížených míst na naší mapě života. Bezpečný prostor naplněný láskou a posvátností nás jemně zve k vykročení z naší pohodlnosti do neznámých či dokonce zapovězených oblastí našeho bytí. Probouzení smyslů k plnějšímu vnímání, otevírání srdce, uvolňování svého těla a odvážné vykročení ze struktur mysli dodává člověku pocit osvobození, přijetí, lásky a vědomí.

Budeme cvičit každý samostatně, což nám umožní vnímat a rozvíjet sami sebe, svoji energii, svůj vnitřní prostor. Budeme se také vzájemně potkávat a cvičit v páru, což představuje léčivý prostor k nahlédnutí do zrcadla, k uvědomění si toho, co vychází ze mě ven, k otevření se většímu celku než jsem já sám vedoucí ke splynutí v rozšířeném vědomí.


Energie a posvátnost

Člověk, který je v kontaktu se svou přirozeností, následuje svou touhu a své srdce, nebude poslouchat příkazy systémů a to je vnímáno jako nebezpečné. Nejjednodušší způsob potlačení energie člověka je vyvoláním pocitů viny a studu ohledně sexuální energie. Celá společnost na nás tlačí, abychom fungovali, nebyli moc divocí, abychom byli lehce ovladatelní a žili tak na minimu své energie. Kvůli podmínění ze společnosti nás tato naše přirozená energie může děsit nebo dokonce odpuzovat a tak se zříkáme své vlastní tvořivosti a radosti ze života.

Tantra učí, že energie je jen jedna a může mít mnoho podob. Tantra je cestou jemné práce s energií našeho těla pomocí dechu, pohybů a různých cvičení, pomocí objevování našich struktur a uvolňování se. Díky tomuto se otevíráme - více a více energie může proudit naším tělem a učíme se do této energie uvolňovat. Tato cesta na vlně energie může vést až do mystických zkušeností v posvátné atmosféře tantrického prožitku.

Tato skupina je pro všechny, kteří se chtějí spojit se svou energií a pocítit posvátnost životní sexuální energie v nás. Použijeme tři klíče k energii - hlas, dech a pohyb, abychom se dostali do kontaktu s naším tělem, tak aby se uvolnilo a otevřelo se proudu naší živosti a my si mohli opět vychutnávat svou přirozenost, plynutí a radost z bytí ve svém těle, teď a tady. Posilněni svou přirozeností se pak potkávat jako muž a žena, se vzájemnou úctou a otevřeností v srdci.


Zjemnění

Tato skupina je jemnou pozvánkou k nahlédnutí do svého nitra, do svého prožívání. Pozvánka k tomu otevřít se sám sobě, svým emocím, vnímání a cítění. Je to práce s tělem, energií a psychikou. Kvůli různým zraňujícím zkušenostem v minulosti jsme obrnili své tělo, svou mysl a vytvořili si tak „pancíř.“ Tento pancíř měl za úkol chránit nás, ale zároveň, tak jako každé jiné brnění, je tvrdý, těžký, zatěžující a zabraňuje spontánnímu plynutí energie Života. V Tantře pracujeme na zjemnění svého těla, svého požívání, na rozvolnění mentálních představ. Tak se stáváme uvolněnější citlivější, jemnější jak k sobě, tak i k ostatním.

Je to cesta obrácení se do svého vnitra a rozvíjení schopnosti spatřit, co potlačujeme a nevědomě žijeme. Součástí je také práce s naší psychikou, uvědomění si svých mentálních vzorců a omezujících představ. Důležité je uvědomění, kde potlačujeme bolest. Pokud nalezneme odvahu tuto bolest přijmout a tak zvědomit, pak může být tato bolest uvolněna a nastat tak léčení jedné zraněné části nás. Díky tomu se nám zvyšuje energie, posiluje se důvěra, rozšiřují se naše možnosti a roste naše síla.


Shiva a Shakti

Tento workshop vás povede k uvědomění si a prožití dvou základních principů, které podle tantry vytváří veškerý život a vše kolem nás: energie a vědomí. Energie reprezentuje ženský božský princip - Shakti , vědomí reprezentuje mužský božský aspekt – Shivu. Oba tyto póly máme v sobě a podíváme se jak se mezi sebou potkávají a jaký prostor v nás mají pro společné tvoření.

Tantra říká, že námi proudí jedna jediná životní energie – energie naší božskosti, naší živosti. Za pomoci našeho vědomí pak této energii dáváme různé podoby – formy. Podíváme se nato, zda tato základní energie námi může opravdu proudit, zda ji dovolujeme vstupovat do různých forem, a zda si dovolujeme tyto formy sdílet s ostatními. Budeme vnímat a uvědomovat si do jaké míry jsme svobodní ohledně naší energie, a do jaké míry nás ovládají naše stará podmínění a naprogramování.

Tantra je cesta pro každého, kdo se chce více otevřít životu a kdo má zájem o rozvoj vlastní osobnosti v oblasti energie, vědomí, tvořivosti a sexuality.


Sexualita

Když slyšíte jen toto obyčejné slovo, jistě už můžete cítit, jak silné reakce to v nás vyvolává. Naše společnost nás dráždí a manipuluje pomocí sexuálně dráždivých reklam a při tom je stále sexualita v naší společnosti opředena tolika zákazy, potlačováním, odsuzováním a pošpiňováním. A při tom, ohledně sexuality nemáme volbu. Můžeme ji potlačovat, popírat, zapírat, užívat si ji, dovádět a trpět kvůli ní, ale máme ji všichni. Pokud ji potlačujeme, potlačujeme tak v nás také naši základní životní energii, divokost, radost, vzrušení a potěšení. Tantra je cesta, která nejen, že nabízí možnost léčení této oblasti nás, nacházení přirozenosti, radosti a živost, ale také vede nás dál a to do posvátnosti této energie, která přesahuje naše obyčejné prožívání a přináší tak kvalitu duchovnosti, jedinečnosti a úcty do našeho prožívání. Rozpoznávání božskosti bytí a přítomnosti Bohyně a Boha v nás i v ostatních kolem nás.


S Gabrielou Římskou vyšel rozhovor v Magazínu Maitrea: Ženy, „divoce a krásně“ zpátky k sobě

Gábi, na jakých principech je tantra založena?

Tantra je duchovní cesta, která se zabývá naší energií a její kultivací. Tato energie je naším životem, naší esencí, kterou dostáváme v momentě našeho zrození. Cílem tantry je rozproudit a kultivovat naši energii, budovat naše energetické tělo. Jakmile se energie v těle rozproudí a zvýší, mohou se začít rozpouštět a uvolňovat různé bloky, které si s sebou neseme. Dalo by se říci, že tantra je jako mapa, která nám dává návod, kudy můžeme jít, a ukazuje nám, kam se dostaneme a jak se budeme cítit, když si zvolíme tu a tu cestu. Je to návod, jak objevovat a prozkoumávat sebe samé, a dovádí nás do míst, kde sami sebe cítíme intenzivněji, kde prožíváme intenzivněji. Pokračování zde