29. 02. 2016

Trauma - nečekané zdroje

Pokud jsme zažili traumatizujicí událost, obvykle si velmi dobře uvědomujeme, jak nás symptomy a následky této události omezují a negativně formují naši osobnost. Na druhou stranu si často vůbec neuvědomujeme, že i obtížný zážitek nám umožnil rozvinou velmi silné zdroje.

Zdroj, v tomto smyslu používání, je jakákoli vlastnost, schopnost, dovednost, kterou máme a umíme uplatňovat - či kvalita, které se dokážeme otevřít a kterou jsme někdy již zažili (klid, radost, láska apod.). Důležité na zdroji je, že vychází zevnitř nás, ne z našeho okolí.

Když se dítě učí jezdit na kole, tak se často stává, že spadne a zraní se. I tato bolestivá zkušenost je cenná v rámci učení se umění rovnováhy. Tak i my z obtížných a bolestivých zkušeností jsme získali cenné zdroje. Naše mysl avšak má tendenci se soustředit na negativní a nevidět i přínosy obsažené v těžkých chvílích.

Proces objevování a rozpoznávání zdrojů, které jsme si rozvinuli a dívání se na to, které jiné zdroje, které jsme už měli a se kterými jsme ztratili kontakt (např. po traumatizující události) je opravdu léčivý. V tomto procesu se můžete zeptat sami sebe na tyto otázky:

Které schopnosti mi pomohli přežít nebo dokonce překonat zatěžující zkušenost?

Které ze svých silných stránek jsem musel pod tlakem okolností rozvinout?

Jak jsem dokázal žít s těmito symptomy až do teď?

Někdy dokonce i symptomy po traumatizující události jsou ve skutečnosti našimi zdroji – něco, co jsme si pod tlakem události vyvinuli. Je to zdroj adekvátní původní události, avšak v každodenním životě nám může stát v cestě (a objevovat se jako symptom). Stejně jako, když člověk žije na severu a je zvyklý si oblékat teplé oblečení a pak jednoho dne se vydá na jih. A postupně to teplé oblečení, které bylo tak cenné a pomáhalo mu přežít, se stává v teple na jihu překážkou a zátěží. Pokud bychom rádi tuto zátěž odložili, je důležité nejdříve rozpoznat její funkci a najít vhodnější alternativní možnosti (tričko s kraťasy namísto kožešiny).

Práce se zdroji je fascinující, neboť najednou si můžeme uvědomit, že máme daleko více zdrojů než jsme si mysleli a pokud daný zdroj nepoužíváme v dané oblasti – buď jej již používáme v jiné oblasti života a stačí jej jen přenést - anebo se na něj nyní můžeme soustředit a začít jej posilovat ve svém životě. Díky práci se zdroji můžeme přejít ze stavu, kdy trauma a zatěžující symptomy mají nad námi moc (tzv. se nám dějí), do stavu daleko větší autonomie.

(text by Sananda)