Účastnická dohoda

Shangri La je centrum pro vzdělávání, růst a rozvoj člověka. Chceme, aby účastníci přijížděli na programy s tímto zájmem. Podotýkáme, že pro některé lidi, zvláště ty, kteří v minulosti měli psychické problémy, mohou být některé programy fyzicky nebo emocionálně náročné, stresující. V případě jakýchkoli pochybností doporučujeme konzultaci s lékařem.

Každý účastník nese sám za sebe plnou odpovědnost, včetně chování k ostatním osobám v místě programu a/nebo k účastníkům zvolené akce. Shangri La ani žádná jiná osoba pracující v centru není zodpovědná za účastníkovy případné ztráty, škody nebo zranění.

Požadujeme, aby nás všichni účastníci informovali o svých závažných minulých nebo aktuálních psychických problémech, infekčních chorobách.
V případě nemoci nebo zranění si hradí každý účastník sám finanční náklady nutné na lékařské ošetření.

Účastník, který přijel s tím, že napíše nebo bude jinak publikovat stávající dění, se zaručuje, že toto vykoná pouze s písemným souhlasem centra Shangri La.

Účastníci mladší 18ti let musí mít k účasti na programu souhlas rodičů nebo opatrovníka.

Rozhodne-li se účastník ukončit aktivitu, peníze mu nebudou vráceny.

Každý účastník souhlasí s tím, že bude dodržovat zdravotní a hygienická pravidla dle nařízení Shangri La ve všech prostorách, kde probíhají aktivity. Součástí každého programu je každodenní hodinová pomoc v domě či na zahradě.

Podmínky zrušení účasti

Zrušíte-li účast dříve než 30 dní před začátkem akce, storno poplatek je 500 Kč.
Zrušíte-li účast 30 až 10 dní před začátkem akce, storno poplatek je 1000 Kč.
Zrušíte-li účast později než 10 dní před začátkem skupiny, poplatek je 2000 Kč.