24. 02. 2021

Kurz Umění zemřít online

Spatři jednotu jara a zimy ztělesněnou rovnodenností. Rumi

Nikdy bych nevěřila, že budeme nabízet kurz Umění zemřít online. Pro mne je to tak posvátný prostor plný neuvěřitelného putování, během kterého se náš základní lidský strach - strach ze smrti - transformuje krůček po krůčku v přijetí krásy života spočívající v jeho křehkosti a pomíjivosti. Uvědomění, že jsme jen zrnkem na poušti vesmíru či kapkou v moři existence nám může pomoci zahlédnout tu nezměrnou velikost tohoto světa a tím přinést pokoru, která uvolňuje potřebu mít všechno pod kontrolou. Díky tomuto uvědomění se může se může uvolnit v nás ta část, která se tak snaží, bojuje, utíká, útočí či zamrzá a tak může najít zatím nepoznaný klid a odpočinek, který nám umožní paradoxně mít více energie na ochranu toho, co je nám o to teď dražší - křehkost a zranitelnost života. Když se takto mraky našich snah a bojů rozestoupí, najednou v údivu stojíme tváří tvář nezměrné hloubce a prostoru nebe našeho bytí.

Na této cestě se potkáme s přirozeností a hodnotou lidských emocí. Pochopení, že člověk, který je konfrontován se smrtí prochází typickými emocionálními vlnami velmi pomáhá k nalezení důvěry, že i po veliké bouři přichází klid. Hlavně je to skvělý nástroj k pochopení emocí u sebe i u druhého člověka a tak se učíme nebrat si vlny „negativních“ emocí, jako je např. hněv, osobně.

Každý rok dvakrát tradičně procházím touto skupinu a vím, že má cesta stále ještě není u konce. Pamatuji se, že kdysi před léty jsem se této skupiny zúčastnila, protože to bylo povinné jako součást výcviku v konstelacích. Samu by mne to rozhodně nenapadlo. Jsem tak ráda, že mne okolnosti sem dovedly.

Téma srmti je tak hluboké a silné, že nám ukazuje znovu a znovu co je pro nás důležité a co ne. Smrt je kontrast, díky kterému si můžeme uvědomit, co ještě skutečně chci ve svém životě dělat a co je nepodstatné. Smrt nám pomáhá zanechat odkládání, protože když vím, že nejsem nesmrtelný, pak si budu vážit každé minuty svého života a budu poslouchat a následovat touhy svého srdce.

Tuto skupinu jsme již měli jednou online. Je to jako kouzlo. Naše propojení se skupinou i s tématem bylo skutečné, silné a dojemné. Bylo krásné vidět, že někdo ze skupiny si dokonce připravil pravou meditaci v ústraní - v chatičce sám uprostřed lesů. Jiní byli ve svém domácím prostředí, což může být nádherný způsob, jak kvality zažité na skupině, člověk může přímo přinést do svého „normálního“ prostředí. Vždyť o to nám jde - přenést si tyto nové, cenné zkušenosti do každodennosti.

Cítím hlubokou vděčnost, že se mohu tohoto putování účastnit a těším se moc na všechny tváře, které uvidím.

Přikládám ještě rok staré video s Bhagatem, které je stále aktuální :).

S láskou,

Sananda


Umění zemřít online