Esence a Svoboda

Být sám sebou: napojit se na Esenci a osvobodit se od vnitřního kritika

„Musí být pochopeno, že se člověk skládá ze dvou částí: Esence a osobnosti. Esence v člověku je to, co je mu vlastní, osobnost v člověku je to, co není jeho vlastní. Vše co přišlo z vnějšku, není člověku „vlastní“: vše co se naučil, co odkoukal, všechny stopy vnějších vstupů, které jsou zachovány v paměti a v jeho vjemech, všechna slova, všechny pohyby, které se naučil, všechny pocity vytvořené napodobováním - to vše mu „není vlastní“. Toto vše je osobnost… „

G.I. Gurdjieff

Když jsme se narodili, tak v nás byla přítomná Esence. Později jsme ale s Esencí ztratili kontakt, protože naše okolí Esenci v nás nerozpoznalo a nezazrcadlilo ji. Namísto toho jsme dostali pravidla a přesvědčení o tom, jací bychom měli a neměli být, co máme a nemáme dělat. Naše rodiče jsme potřebovali. V interakci s našimi rodiči jsme si začali rozvíjet naši osobnost, naše ego. A tady jsme začali věřit tomu, že jsme naší osobností, našim egem. Tato pravidla a přesvědčení přicházející z vnějšku, nejdříve a nejvíce od rodičů, jsme přijali do svého nitra a stále je v sobě nosíme. Říkáme jim superego - vnitřní kritik. Jeho funkcí je přežití a funguje na základě vzkazů, které přišly od rodičů a od našich předků. Pravidla a přesvědčení o světe nahradila kontakt s Esencí. Tato ztráta Esence je pociťována jako vnitřní prázdnota - jako díry v našem nitru a hluboce formuje naše vnímání. Tyto díry se snažíme zaplňovat nejrůznějšími věcmi z vnějšku: pozorností od našich partnerů, úspěchem v práci, dovolenou, zábavou, sexem, penězi, jídlem atd. Tyto náhražky ale nemohou nikdy zaplnit tuto vnitřní prázdnotu, kterou vnímáme jako osamělost, bolest, neschopnost anebo nesmyslnost boje o přežití - cítíme se odděleni od celku.

Esence je naším pravým, přirozeným bytím. Jako duha anebo diamant - Esence má mnoho různých aspektů, barev či faset. Některé z hlavním jsou síla, láska, důvěra, klid, soucit, radost, objektivní přítomnost a jasnost. Všichni jsme se s těmito esenciálními kvalitami narodili a stále jsou přítomny v hloubi duše v nás, ačkoli si jich obvykle moc nevšímáme anebo je již necítíme nebo dokonce je odmítáme.

Spousta energie je spotřebována vnitřním bojem s vnitřním kritikem. Tato skupina vám ukáže, jak váš vnitřní kritik/superego otravuje váš život a útočí na vás, když se opovážíte vyrazit směrem, kterého kritik vnímá jako nebezpečný pro vaše staré vzorce pro přežití. Uvidíte svého vnitřního kritika jasně a naučíte se, jak zvládat jeho útoky. Toto otevře prostor, kde se svoboda, důvěra a vnitřní vedení stanou přirozenou součástí vašeho života.

Díky tomu, že pochopíme naše podmínění a naše osobnostní struktury, znovu objevíme určité dimenze našeho bytí, se kterými jsme ztratili kontakt v našem raném dětství. Zde nepřistupujeme k psychologickým tématům jako k problémům, ale jako ke dveřím, které vedou do Esence, po které tolik toužíme. Znovu objevíme hlavní esenciální aspekty: sílu, lásku, důvěru, klid, soucit, radost, objektivní přítomnost a jasnost. Speciální cvičení vedoucí k objevování sebe sama, meditace a hluboké pochopení vám pomohou znovu objevit tyto ztracené kvality a přijmout je za své.