Oceánská matka – zanoření

Zrození z vody

Během tohoto semináře budeme pracovat s dechem, emocemi, uvolněním – jak na souši v meditárně, tak v bazéně v teplé vodě a i pod vodou. Tato cesta objevování dechu a uvolnění se ve vodě je velmi individuální a jedinečná pro každého člověka. Voda uvolňuje staré a vynáší na povrch pocity z minulosti – v rámci bezpečného prostoru můžeme tyto pocity uvolnit a odevzdat se tak něčemu, co nás přesahuje a co nás vede. Jemnost, péče a něha vody nás může vyživit a zavést do prožitků jednoty a uvolnění, plynutí a odevzdání se.

Jako miminka jsme prožili více než 9 měsíců v děloze matky obklopeni teplou vodou, kde jsme naplno prožívali jednotu a splynutí. Přechod z těla matky „na souš“ je jedním z nejsilnějších okamžiků našeho života, který z velké míry určuje, jak vnímáme svět i život. Práce v teplé vodě nám může umožnit opět navázat kontakt s tímto archetypálním prostorem jednoty a lásky.

Prožitkový seminář ve skupině, kde si můžeme dosytit, vyžiivit naše rané potřeby miminka. Pocit, jestli jsem vítaný na tomto světě, jestli mám právo zde být, potřeba patřit mezi lidi, cítit se zde v bezpečí. Vědomý průchod procesem našeho narození z vody na souš je velkým přechodovým rituálem, který můžeme nyní vědomě prožít s podporou skupiny a přijetím sebe sama.

"Oceánská matka, mi dala možnost zahojit rány, které vznikly v období porodu a před ním."
Otakar

"Bylo to mě hluboce uvolňující prožitek. Postupně jsem více a více důvěřovala ostatním i vodě. Vnímala jsem, jak uvolnění prostupuje mým tělem, buňkami, mnou samotnou. Jak se pomalu rozpouští i něco uvnitř mě, jako když na jaře taje sníh.
Zároveň byl pro mě seminář možností přiblížit se sama k sobě. Cítit sebe, křehkost i sílu života."
Markéta