Umění zemřít

Lektor: Bhagat

Naše společnost přišla o přirozený postoj ke smrti. Proměnila smrt v tabu a odkládá smrt. Výsledkem je, že potlačené strachy z umírání a ze smrti zastiňují naše životy. Způsobuje to, že se ženeme za jistotami, které neexistují, anebo za iluzemi, které nám nepomáhají. Mnoho lidí popírá skutečnost smrti tak dlouho, jak je to nejvíce možné, zatímco si na smrt promítají své největší strachy.

Na této skupině pracujeme s emocionálními fázemi, které prožíváme pokud se dozvíme, že máme smrtelnou nemoc anebo pokud někdo z našich blízkých umírá. Tyto fáze byly objevovány a popsány do hloubky Elisabeth Kübler Rossovou, švýcarskou lékařkou a průkopnicí v práci s umírajícími. Přivádíme všechny tyto skryté a potlačené emoce na povrch a vytváříme prostor hlubokého přijetí a pak přejdeme do meditace, do ticha a vědomí.

Elisabeth Kübler Rossová objevila, že se lidé, v prožitcích blízké smrti, dívají na svůj život ještě jednou, na všechny zkušenosti, situace s lidmi – to vše se promění v pochopení, lásku a klid. Podobně i Osho, když byl ještě dítě, vždy vyhledával možnost být u umírajících. On totiž cítil, že se v té chvíli otevírá brána do jiné reality. Osho zdůrazňoval, že smrt není katastrofou, ale vrcholem života. Smrt je chvíle, která nám pomáhá poznat naši skutečnou přirozenost, vědomí.

Když se vyhýbáme realitě smrti, pak se oddělujeme od hloubky lásky a života. Mnoho lidí upadne do šoku, když jsou konfrontováni se smrtí a pak nejsou schopni cítit lásku a být se svými přáteli. Na této skupině se budete učit, jak rozpoznat reakce na smrt a jak k nim přistupovat. Pokud projdeme všechny tyto vrstvy, tak přijde silná jasnost, hluboká láska a úcta k životu, vděčnost k možnosti žít a milovat a stát se vědomým. Zde se umění zemřít stává uměním žít.

Bhagate, jaký má význam tvůj seminář Umění zemřít?

S touto prací jsem se setkal téměř před 30ti lety v rámci výcviku, kterého jsem se účastnil. Byl jsem celkem překvapen, protože tam byla také část věnována smrti, umírání. Byl jsem překvapen, jak klidně jsem se najednou začal cítit. Obvykle je tu tolik automatického strachu ze smrti, ale když jsme procházeli tímto procesem, začal jsem se cítit více a více klidný.

Když smrt vnímáme jako skutečnost a nežijeme v odkládání smrti, tak jak mnoho lidí. Že smrt se stane někdy, daleko od nás, a my ještě přeci máme tolik věcí, které chceme dělat. Když si uvědomíme, že smrt může přijít kdykoli. Pak najednou je tu velký kontrast. O čem je opravdu můj život? Co je pro mne důležité? Co má pro mne význam?A neztrácím už svůj čas s věcmi, které nejsou důležité nebo které nemají význam. Starám se o věci, které jsou pro mne důležité. Takže vlastně setkání se se smrti není jen o tom přestat se bát umírání. Je to jako průvodce, který nám může pomoci žít více naplno, zatímco žijeme. Neodkládat. Nenechávat věci nedokončené. Ale žít vědomě, láskyplně a přítomně, jak jen to je možné. Takže Umění zemřít je jméno této skupiny. Druhé tajné jméno této skupiny je umění žít.

Krátká videa, kde Bhagat mluví o Umění zemřít.O procesu truchlení